پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) دارای9 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) توسط ویتمر و سینگر (1998) ارائه شد و به بررسی توانایی فرد در درگیرشدن و مشاركت در تجارب روزانه می­پردازد و به فناوری نیز بستگی ندارد (مانیا و چالمرز، 2001). ITQ از سه خرده مقیاس تشكیل شده است:

بازی: در گویه های مقیاس بازی ITQ از آزمودنیها پرسیده می­شود تا چه حد به بازیهای رایانه­ای می­پردازند و تا چه حد در این بازیها غرق می­شوند و احساس می­كنند در بازی هستند. البته لارنی و همكاران (2005) معتقدند فقط گویه آخر مقیاس بازی مربوط به تمایلات غرق شدگی است و می­توان آن را شاخص مشاركت در بازی تلقی كرد.

فوكوس: منظور از فوكوس، آماده باش ذهنی و توانایی تمركز روی فعالیتهای لذت بخش و جلوگیری از عوامل حواس پرت كننده است. به نظر می­رسد فوكوس زمینه ساز عامل بعدی یعنی مشاركت باشد.

مشاركت: مشاركت مربوط به آمادگی برای درگیر شدن و مشاركت انفعالی در برخی فعالیتهاست. مشاركت حاصل تمركز انرژی و توجه روی یك محرك، فعالیت یا رویداد است. میزان مشاركت به اهمیت یا معنای آن محرك، فعالیت یا رویداد بستگی دارد. اگر كاربر مشكلات شخصی داشته باشد، بیمار باشد، از نظر فیزیكی راحت نباشد یا به محركهای خارج از محیط مجازی توجه كند، مشاركت كمتری در محیط مجازی خواهد داشت. در آزمونهای متعددی كه به بررسی احساس حضور پرداخته­اند، عامل “مشاركت” با همین عنوان یا عنوانهای مشابه خود را نشان داده است، مثلا عامل مشاركت / مهار آزمون PQ، عامل درگیر شدن در آزمون ITC-SOPI، عامل تخصیص توجه در آزمونMEC-SPQ و عامل درگیر شدن در آزمون TPI. البته در MEC-SPQ عاملی به نام “مشاركت شناختی” نیز وجود دارد.

ظاهراً تمایلات غرق شدن (مانند فوكوس و مشاركت)، انعكاسی از صفات و آمادگیهای شخصیت هستند. لارنی و همكاران (2004) دریافتند خرده مقیاسهای فوكوس و مشاركت همبستگی مثبتی با برون گرایی و گذار از خود دارند. یعنی برون گرایی و نوعی از خودفراموشی ظاهراً با توانایی فوكوس توجه به محرك میانجی ساخته و با درگیر شدن با محیط مجازی رابطه دارد. مثلاً افراد مضطرب می­توانند سریعتر منابع توجهی خود را به سوی محركهای تهدید كننده منحرف كنند و فكر خود را با آنها درگیر كنند و در این خرده مقیاسها نمره بالاتری می­آورند. به نظر كلونینگر و همكاران (1993) گذار از خود عبارت است از همانند شدن با هر چیزی كه بخشی از یك كل منسجم تلقی می­شود. گذار از خود مستلزم پذیرش، همانند شدن یا اتحاد معنوی با طبیعت یا منبع آن است. گذار از خود چند جنبه یا مرحله دارد: خود فراموشی، همانند شدن با غیر خود و پذیرش معنوی. منطقی است كه بپذیریم گذار از خود، بویژه خودفراموشی، با حضور همبستگی مثبتی داشته باشد. ظاهراً خودفراموشی و همانندشدن با غیر خود تعیین كننده های مهمی در احساس حضور هستند (لارنی و همكاران، 2004 ، پناهی شهری ، 1388).


– spiritual acceptance

اولویت بندی استراتژی ها دسته برنامه نویسی

فایل اکسل برای تدوین ماتریس SWOT و QSPM و Free Man

دسته بندی: برنامه نویسی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 35 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این فایل به شما کمک می کند استراتژی ها را ثبت کرده امتیازدهی و اولویت بندی کنید براساس دو روش QSPM و Free Man

این فایل بصورت فایل اکسل می باشد

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دسته صنایع

راهنمایی مناسب و کاربردی در پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 2.557 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این فایل پروژه ای اجرایی را در اختیار شما قرار میدهد که بواسطه آن با مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آشنا شده و روشهای کاربردی را در این خصوص در اختیار دوستان قرار میدهد.

مقیاس جذب تلگن (TAS) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس جذب تلگن (TAS)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس جذب تلگن (TAS) دارای7 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

در پژوهش جاری جذب شدن با “مقیاس جذب تلگن” سنجیده می­شود. تلگن و اتكینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه كردند. فرض بر این بود كه جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است كه به آن توجه می شود.TASبرای ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. این آزمون از پرسشسنامه چند بعدی شخصیت استخراج شده، جذب شدن و مشاركت در رویدادهای درونی (مانند تخیلات) و بیرونی (مانند فیلم) را می­سنجد و 34 گویه دارد. به نظر روچ و مككانكی (1990) هدف از كاربرد TAS این است كه بدانیم فرد تا چه حد:

نسبت به محركهای جالب توجه خود حساس است و با آنها درگیر می شود.

نسبت به محركهای القایی حساس است.

با تصاویر فكر می­كنند و می­توانند تصاویر القا كننده و واضحی ارائه كنند.

تجربیات چند حسی دارد (حس آمیزی)

در افكار و تصورات خود غرق می شود و می­تواند گذشته را بوضوح تجربه كنند.

دوره هایی از هشیاری گسترده را تجربه می كند.

حالتهای دیگری از هشیاری را تجربه می كند.

آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT) دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

در این پژوهش از آزمون اعتیاد به اینترنت که روشی قابل اطمینان و معتبر برای اندازه گیری اعتیاد به استفاده از اینترنت است استفاده شده. این پرسشنامه شامل 20 ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و بوسیله دکتر کیمبرلی یانگ تهیه شده است. پاسخ های آن در پیوستار پنج درجه­ای از بندرت، گاهی اوقات، اغلب، بیشتر اوقات، و همیشه قرار گرفته است که درجه اعتیاد خفیف، متوسط، و شدید را اندازه گیری می کند. پایین ترین نمره دریافتی 20 و بالاترین امتیاز 100 است (مجدیان، 1387).

شیوه نمره گذاری

درمقیاس اعتیاد به اینترنت، هر گزینه بدین شرح نمره گذاری می شوند: بندرت=1 گاهی اوقات=2 اغلب3، بیشتر اوقات=4، همیشه=5

نمره بدست آمده نمره کلی آزمون است که میزان وابستگی به اینترنت را مشخص می کند و تفسیر آن درجدول ذیل آمده است.

جدول (3-1): تفسیر وطبقه بندی اعتیاد به اینترنت

امتیاز

میزان وابستگی به اینترنت

39-20

متوسط

69-40

زیاد

100-70

شدید

برای بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر جمع کنید(همان منبع).

اعتبار وروایی آزمون

دراجرای آزمون اعتیاد به اینترنت یو و همکاران (2004) ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 90/0 به دست آوردند. ونگ و همکاران(2003) نیز ضریب آلفای کرونباخ 90/0 را گزارش کرده اند. در ایران قاسم زاده (1386) آلفای کروباخ 883/0 و در گاهی (1386) نیز ضریب پایایی این پرسشنامه را 88/0 به دست آوردند (مجدیان، 1387).

پرسشنامه ارگونومی دسته پرسشنامه

پرسشنامه ارگونومی

دسته بندی: پرسشنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه ارگونومی دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راكین روك و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبلا توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی بوسیله دکترای فیزیولوژی غلامرضا آذری استادیار دانشگاه و امیرحسین داودیان طلب در پژوهش هایی که مربوط به استاندارد سازی پرسشنامه ارگونومی انجام داده است به اثبات رسیده است.

روی هم رفته دارای 46 سوال یاگویه میباشد و شامل9 سوال مشخصات فردی(سوال1 الی9) و 9سوال(ازسوال10الی18) درموردمیزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهای مختلف بدن كه این امتیاز میزان درد در نواحی بدن كه شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می كند و8 سوال فردی از(سوال19الی26) درمورداختلالات اسکلتی به صورت بلی وخیروباز پاسخ و12سوال از (سوال27 الی 38) که نیازهای فیزیكی شغلی و 8 سوال از(سوال39 الی46) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

پایایی:

جدول ضریب آلفا برای پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای كرونباخ

ارگونومی

46

709 /0

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارگونومی برابر با 70/0 می باشد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با 79/0 می باشد ، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.و سه پرسشنامه پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار می باشد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


L LakinrouK

پرسشنامه نگرش حرفه ای دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه نگرش حرفه ای

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه نگرش حرفه ای دارای 2صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پایایی و روایی این پرسشنامه در سال 2013 درمدرسه راهنمایی دولتی ناحیه مالاكاند خیبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاكاند) و صیحت اله (بخش علوم كامپیوتر مالاكاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دكترای آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسیده است. اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده است. این پرسشنامه 18 سوالی دارای یك مقیاس پنج امتیازی ( 1- خیلی موافقم 2– موافقم 3- نظری ندارم 4- مخالفم 5- خیلی مخالفم) از نوع لیكرت می باشد . در این پژوهش پایایی پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان با استفاده از آلفای كرونباخ در نمونه 30 نفری محاسبه گردید. میزان آلفای كرونباخ پرسشنامه به صورت کلی 85/0 به دست آمده است.

پایایی:

جدول(3-1):ضریب آلفا برای سه پرسشنامه نگرش حرفه ای:

تعداد سوالات ضریب آلفای كرونباخ

نگرش حرفه ای 18 768 /0

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش حرفه ای برابر با 76/0 می باشد .بنابراین پرسشنامه های تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز (1998) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز)1998)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه ی سلامت اجتماعی کیینز)1998) دارای 2 صفحه وبافرمت ورد

کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتماعی را تهیه کرد و با استفاده از تحلیل عوامل تاییدی مدل 5 بعدی به کار رفته در پرسش­نامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داد. این پنج بعد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است این پنج بعد سلامت اجتماعی هر کدام دارای پنج گویه­ای است و در کل متغیر سلامت اجتماعی دارای 25 گویه است که توسط طیف 5 قسمتی لیکرت از کاملا”موافق تا کاملا”مخالف سنجیده شد. ابزار حاضر در بردارنده 5 مولفه، انسجام اجتماعی (سوالات 1- 5 )، پذیرش اجتماعی( 6- 10)، مشارکت اجتماعی( 11- 15 )، انطباق اجتماعی ( 16 – 20 )، شکوفایی اجتماعی ( 21 – 25 ) است. که 10 سوال آن (4- 12-13-14-15-16-17-18-22-23) به صورت معکوس نمره­گذاری می­شود.آلفای کرونباخ برای 25 گویه سلامت اجتماعی برابر81/0 محاسبه شده است.

پرسشنامه مقیاس امیدواری اشنایدر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس امیدواری اشنایدر

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس امیدواری اشنایدر دارای 4صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

مقیاس 12 عاملی امید اشنایدرتوسط اشنایدر 1991 (به نقل از اشنایدر وپترسون،2000) برای سنین 15 سال به بالاطراحی شده است وشامل دو خرده مقیاس گذرگاه وانگیزش میباشدومدت زمان کوتاهی 2 تا 5 دقیقه برای پاسخ دادن به ان کفایت میکند. برای پاسخ دادن به هرسوال، پیوستاری از 1 کاملامخالفم،2 مخالفم،3 کمی مخالفم،4 کمی موافقم،5 موافقم،6 کاملا موافقم درنظر گرفته شده است. سوالات 3 5 7 11 نمره گذاری نمیشوند و مربوط به حواس پرتی اند. سوالات 12 10 9 2 انگیزش میباشد. نمره امید حاصل جمع این دو خرده مقیاس است. بنابراین، مجموع نمرات میتواند بین 8 تا 32 قرار میگیرد. درپژوهشی که توسط گلزاری (1386) بر روی 660 دانش آموز دختردراستان تهران انجام شد، پایایی مقیاس امید اشنایدر با روش همسانی درونی 89%به دست امد. مقیاس امید با مقیاسهایی فرایند های روان شناختی مشابهی را میسنجند، همبستگی بالایی دارند. به عنوان مثال، نمرههای مقیاس امید به میزان 50 تا 60 درصد با مقیاس خوشبینی شییروکارورهمبستگی دارد. همچنین، نمرات این مقیاس با نمرات طبق نظرمتخصصان بالینی، روایی سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد. این مقیاس به روش روایی محتوانیز مورد تائید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عبارتی که در نمره گذاری تاثیر نداشته اند در جدول نمره گذاری وارد نشده و فقط آزمودنی در پرسش نامه به آن جواب داده است.

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 29 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)دارای13صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه سازگاری بل به منظور پی بردن به موقعیت عمومی سازگاری فرد

سازنده بل در سال 1961 ساخته شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه160 سوال می باشد. زیر مقیاس ها عبارتند ازالف- سازگاری در خانه ب- سازگاری در سلامتی ج- سازگاری اجتماعی د- سازگاری عاطفی ه -سازگاری شغلی

نحوه نمره دهی و تجزیه و تحلیل به این صورت است هر که هر سوال از سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم تشکیل شده است. نمره بالاتر به معنی سازگاری پایین تر در این پرسشنامه می باشد.

این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.