تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان دسته علوم انسانی

تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحلیل نحوی‌كلامی دستنوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان

فصل حاضر شامل سه بخش است: بخش نخست، شامل معرفی مفاهیم بنیادی ادبیات،ادبیات کودک، كودك و نوجوان، نحو وكلام و تحلیل كلام می‌باشد. بخش دوم، تاریخچه مختصری از مطالعات غربیان درباره ادبیات کودک به دست می‌دهد. بخش سوم هم شامل پیشینه ادبیات کودک در ایران است.

2-2 مفاهیم بنیادی

2-2-1 ادبیات

گرچه از دیرباز، تعاریف زیادی از ادبیات ارائه شده است ولی هیچ‌گاه هیچ‌کدام از تعاریف جامع و مانع نبوده است و تا وقتی که عواطف و احساسات بشری به شکلی دقیق و کامل تعریف نشود، تعاریف گوناگون ادبیات نیز همچنان لنگ‌لنگان به پیش خواهد رفت.

بنفشه‌حجازی(17:1374)می‌گوید كه ادبیات دانش‌های متعلق به علوم ادبی وآثار ادبی است.

هاك(5:1997)می‌گوید:ماادبیات را به عنوان شكل تخیلی زندگی و اندیشه در فرمها وساختارهای زبانی می‌شناسیم.

در فرهنگ وبستر(صفحه1056)آمده كه”مجموعه آثار نوشتاری مربوط به یك زبان یا یك كشور یاگروه سنی ادبیات تلقی می‌شود”

لیلی ایمن(1352)می‌گوید:”مجموعه تظاهرات هنری هر قوم كه در قالب كلام ریخته شده است،ادبیات آن قوم به شمار می‌رود”

2-2-2 ادبیات كودك

بین ادبیات كودكان و بزرگسالان تفاوت ساختاری چندانی وجود ندارد. چرا كه هر دو ادبیات هستند و با تكیه بر جوهر ادبی خلق می‌شوند، ولی مخاطبان متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

حجازی(1374)می‌گوید:” تعریف ادبیات كودكان با تعریف ادبیات به معنای عام تفاوتی ندارد، اما تفاوت بین نیازها و امكانات كودكان با بزرگسالان موجب می‌شود كه از ادبیات كودكان انتظار بیشتری وجود داشته‌باشد، چرا كه برای انسانی كم تجربه به وجود می‌آید، لذا باید عالی‌تر و سازنده‌تر باشد. این تفاوت‌ها و محدودیت‌ها عبارتند از:

– محدود بودن تجربه كودكان ( از لحاظ نوع، وسعت و میزان تجربه )

– محدودیت زبان ( محدودیت گنجینه لغات )

– محدودیت زمان دقت ( كودكان نمی توانند از نظر فكری مدت زیادی در امری مثل خواندن داستان دقت كنند. )

– ناتوان بودن در دریافت رویدادهای مختلف در یك زمان”

لاكنز(1999)معتقد است كه تفاوت كودكان با بزرگسالان در تجربه‌های آنهاست و نه در نوع تجربه‌هایشان. پس تفاوت ادبیات آنها هم تفاوت در درجه است نه تفاوت در نوع.

هانت(23:1375-22)می‌گوید:”روی هم‌رفته می‌توان دو نظریه را ناظر بر تعاریف ادبیات كودكان دانست ابتدا نظریه كسانی كه معتقدند كودكان ونوجوانان دارای محدودیت‌های حسی، عاطفی،ذهنی،روانی،عقلی وتجربی هستند و به همین دلیل آثار خاصی نیاز دارند. این آثار باید برای آنها با توجه به این ویژگی‌ها پدید آید و در روند پدیداری این آثار اراده و میل نویسندگان بر خلاقیت‌های ذهنی بی‌قید وشرط برتری دارد. گرچه این گروه ارزش‌های زیبایی شناختی را نفی نمی‌كنند،ولی آنها را در چهارچوب قالب‌های از قبل تعیین شده و كنترل شده می‌پزیرند.

نظریه دوم بر این اساس شكل می‌گیرد كه عرصه ادبیات وهنر عرصه آزادی و اختیار است و كودكان و نوجوانان نیز بخشی از بشریت هستند و ادبیات آنها نیز بخشی از ادبیات است.بدین ترتیب هر خطی كه كودكان یا كتابهای آنها را مجزا كند، خطی تصنعی خواهد بود.


تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان دسته علوم انسانی

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل: 94 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل ‌می‌باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده.

تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته میشود.

طرح راه اندازی موزه شهر دماوند دسته معماری

طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

دسته بندی: معماری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 163

حجم فایل: 6.945 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول

 • · چیستی موزه
 • · تعریف جامع ایکوم از موزه
 • · تاریخچه موزه در ایران
 • · وظایف موزه در گذشته
 • · وظایف موزه در امروز
 • · کارکرد موزه
 • · موزه های شهری
 • · لزوم احداث موزه در شهر دماوند

فصل دوم

 • · نام دماوند
 • · دماوند شهر و کوه اسطوره ای
 • · موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند
 • · جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند
 • o بخش مرکزی
 • o بخش رودهن
 • · مراکز فرهنگی شهرستان دماوند
 • · جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان دماوند
 • · تاریخ دماوند
 • o دماوند در دوران ماد و هخامنشی
 • o دماوند در دوران اشکانیان و ساسانیان
 • · فهرست بناها و محوطه های فرهنگی – تاریخی شهرستان دماوند
 • · اشیاء بدست آمده از حفاری ها باستان شناسی در دماوند
 • · گویش دماوندی
 • · گویش دماوندی
 • · آداب و رسوم مردم دماوند
 • · روز دماوند و جشن تیرگان
 • · مفاخر دماوند در گذر تاریخ
 • o رجال دینی
 • o رجال ادبی
 • o هنرمندان
 • · مفاخر معاصر شهرستان دماوند
 • o افراد اهل قلم دماوند
 • · سیمای محیط زیست انسانی شهرستان دماوند
 • o صنایع مستقر در شهرستان دماوند
 • o زراعت و باغداری
 • · تصویر عمومی از سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان دماوند
 • o اقلیم منطقه دماوند
 • o تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند
 • o تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی
 • o گیاهان دارویی دماوند
 • · تاریخچه روابط انسان با حیات وحش
 • o گونه های جانوری حوزه دماوند
 • § الف- پستانداران
 • § ب- پرندگان
 • § ج- دوزیستان
 • § د- ماهیان رودخانه حبله
 • · محـافظـت از محـیط زیـست

فصل سوم

 • · موزه شهر دماوند
 • · اهمیت احداث موزه در شهر دماوند
 • · اهداف موزه شهر دماوند
 • · مخاطبان موزه شهر دماوند
 • · مجموعه های موزه شهر دماوند
 • · ساختار فیزیکی موزه
 • o الف- محل موزه شهر دماوند
 • o ب- ساختمان موزه شهر دماوند
 • o ج- تالارها
 • o د- معماری داخلی موزه شهر دماوند
 • · نمایش مجموعه ها در موزه شهر دماوند
 • · چگونگی تأثیرگذاری ارزشهای فرهنگی روی بازدیدکننده
 • · عملکردهای موزه شهر دماوند
 • · خدمات موزه شهر دماوند
 • o الف- خدمات اجتماعی موزه شهر دماوند
 • o ب- خدمات فرهنگی موزه شهر دماوند

مقدمه:

در این مجال به کار مطالعه و تدوین آثار و مجموعه های قابل طرح در موزه پرداخته شده ، ناگفته نماند که بدین لحاظ سعی شده بیشتر به مباحث نظری ایجاد یک موزه شهر و حکمت و فوائد وجود آن در یک شهر می پردازیم .

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی دسته کشاورزی و زراعت

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

دسته بندی: کشاورزی و زراعت

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 96

حجم فایل: 92 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

فهرست مطالب

عنوان ………………………………. صفحه

فصل اول

كلیات………………………………….. 1

1-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی………. 2

2-قرنطینه………………………………. 4

3-سابقه قرنطینه در دنیا …………………. 4

4-سابقه قرنطینه در ایران…………………. 5

5-همكاری های بین المللی حفظ نباتات ……….. 7

6-مفاهیم كاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی…….. 10

فصل دوم:

استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی.. 14

1-آفات بومی……………………………. 15

2-آفت قرنطینه ای ………………………. 15

3-عوامل قرنطینه ای …………………….. 15

4-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه 15

5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات……. 16

6-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه …. 16

7-بازدیدهای ویژه از آفت…………………. 17

8-بازدیدهای ویژه از كالا…………………. 18

9-نظارت صحیح ………………………….. 19

10-نیازهای فنی خدمات تشخیص………………. 19

11-ثبت و نگهداری……………………….. 19

12-تعیین وضعیت آفت……………………… 20

13-شرایط كلی برای تعیین وضعیت آفت………… 21

14-سوابق آفت…………………………… 21

15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت……………. 22

16-ناحیه عاری از آفت……………………. 24

17-شرایط كلی نواحی عاری از آفت…………… 25

18-برنامه ریشه كنی آفت………………….. 28

19-فرایند برنامه ریشه كنی……………….. 28

20-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه كنی…….. 29

21- شرایط قرنطینه ای شدن آفت…………….. 34

22- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید … 34

23- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت كنترل و آفات معمولی……………………………. 38

24-بازرسی……………………………… 42

25-بازرسی عینی…………………………. 43

26-بازرسی ویژه ………………………… 44

27-كلاس بندی كالاهای كشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها 45

28-كالاهای كلاس یك ………………………. 50

29-كالاهای كلاس دو ………………………. 50

30-كالاهای كلاس سه ………………………. 52

31-كالاهای كالای چهار…………………….. 53

32-كالاهای كلاس پنج ……………………… 55

33-كالاهای كلاس شش……………………….. 56

34-كالاهای كلاس هفت ……………………… 58

35-كالاهای كلاس هشت ……………………… 58

36-كالاهای كلاس نه ………………………. 59

37-كالاهای كلاس ده……………………….. 61

فصل سوم: بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی

1-روش های جمع آوری نمونه حشرات ………….. 63

2-نگهداری شفیره و تخم حشرات ……………. 65

3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات 67

4-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره…………….. 68

5-فرمول تهیه الكل های مختلف الغلضه……….. 69

6-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی 70

7-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار……. 74

8-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های كشور در ده ساله اخیر……………………………………… 78

9-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه كنی و كنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده كشور…… 80

10-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای كالاهای صادراتی 83

11-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی 84

12-مسئولیت های بازرس……………………. 86

13-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده ………. 87

14-مسئولیت های صادر كننده كالا …………… 88

15-روند كار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی. 89

منابع…………………………………. 90

آموزش طراحی وب (HTML CSS) دسته قالب HTML

در این مقاله طراحی وب(HTMLCSS)بصورت کامل و جامع و دقیق و همراه با جزییات آموزش داده می شود

دسته بندی: قالب HTML

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 9.302 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مبحث طراحی صفحات وب باHTMLوCSSدوره ای بسیارآسان و جذاب است و مهم نیست که شما قبلا برنامه نویسی کرده اید یا خیر.اگر شما دو عنصر علاقه و پشتکار را داشته باشید قطعا در زمان اندک می توانید به یک طراح حرفه ای وب تبدیل شوید.

این فایل شامل 18 پی دی اف و115 صفحه است که در این 115 صفحه تمام مطالب مربوط به طراحی وب(HTML CSS)را بصورت کامل و جامع و دقیق و همراه با تمام جزییات آموزش داده می شود.

مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر دسته معماری

مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

دسته بندی: معماری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 215

حجم فایل: 4.927 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

چكیده

«آفریدنش … آواز خداوند است كه ما می‌خوانیمش»

در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی كه از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی كه از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیك‌تر می‌كند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت كه در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.

معماری از زمینه‌هایی است كه در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا كرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای كه این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، تركیبی متعادل بدست آورد كه راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، كوتاهتر می‌كند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.

معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی ركود و وقفه در كشور روبروست كه برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای كلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.

در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و كوتاه مدتی كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.

طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن اینكه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اكوسیستم طبیعی آن كمك می‌كند.


– سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1377، 1.

كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا دسته علوم انسانی

كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 34 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

كه علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور كه انتظار می رفت این كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستكی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی كننده حركت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت كارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در كاهش كارآئی كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی كاركنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و كاهش كارآئی كارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

1- میزان آموزشهای ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات كارخانجات موثر است.

2- میزان تجهیزات واگذاری به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات مؤثر است.

3- میزان ایمنی اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.

4- میزان آگاهی مدیران كارخانجات در بالارفتن كارآئی كارخانجات فراتر است.

5- ساختاری سازمانی كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.

اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

1- تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات.

2- تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی آنها

3- تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران كارخانجات در كارآئی كارخانجات

4- تعیین میزان ساختار سازمانی كارخانجات در كارآئی آنها

5- تعیین میزان تاثیر ایمنی كارخانجات در اجرای كارآئی كارخانجات نهاجا

برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد 11 سؤال 5 گزینه ای تنظیم و بین 30 نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید كه متغیرهای ذكر شده در كارآئی كارخانجات تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد كه یك رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یك از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

مدار فرمان کولر دسته برق

مدار فرمان کولر

دسته بندی: برق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 3.302 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مدار فرمان کولر

فهرست :

پیشگفتار

1

چکیده

2

مقدمه

3

اهداف پروژه

4

نقشه مدار

5

عملکرد مدار

6

توضیحاتی در ارتباط با عملکرد قطعات مدار

7

برنامه

9

خصوصیات ATMega32

12

ضمائم

زبانهای سطح بالا یا همانHLL(HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان استاندارد برای میکروکنترلرها(MCU) حتی برای میکروهای 8بیتی کوچک هستند. زبان برنامه نویسی BASICوCبیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند.ATMEL ایجاد تحولی در معماری، جهت کاهش کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVRهستندکه علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل انجام میدهند و از 32رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4تا12بار سریعتر از میکروهای دیگر باشد.

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر فرار شرکت ATMELبرای برنامه ریزی AVRها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه حافظه های FLASHوEEPROMدر داخل مدار قابل برنامه ریزی هستند.

20

بررسی نقاشی معاصر ایران دسته هنر و گرافیک

بررسی نقاشی معاصر ایران

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 107

حجم فایل: 13.063 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی نقاشی معاصر ایران

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز

– انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت …………………………………………………………..4

– ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ………………………………………………………7

فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران

– تفکر و نقاشی معاصر ایران ……………………………………………………………………………18

– تحولات فرهنگی هنری دهه40-20 …………………………………………………………………20

فصل سوم؛ حسین کاظمی

– در باره حسین کاظمی …………………………………………………………………………………..27

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….30

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی

– درباره منوچهر یکتایی ………………………………………………………………………………….51

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….56

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی

– درباره ابوالقاسم سعیدی ………………………………………………………………………………76

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………..80

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………..82

فصل ششم؛ سهراب سپهری

– درباره سهراب سپهری …………………………………………………………………………………98

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………101

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………104

فصل هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..123

– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………127

Abstract –

چکیده:

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه 1320 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری.

این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیلة بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلید واژگان: حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری، طبیعت، نقاشی معاصر ایران، نقد تخیلی

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار دسته برق

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشارمدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

دسته بندی: برق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 141

حجم فایل: 3.982 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

چكیده

در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است. وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است. انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین­تر تعریف می­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می­توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه­های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم­پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

كلید واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازی ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبیه سازی.