گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD ) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره كارآموزی 1

بازكردن گیربكس وبستن آن 3

تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو RD 6

تعمیر دیفرانسیل 10

نصب و تنظیم میل بادامك 12

تنظیم كردن میل بادامك 18

لیفتر های هیدرولیك 23

لیفتر های سفت 24

تعویض كردن كلاج ماشین 26

سر و صدای كلاچ 36

ضربانهای پدال كلاچ 39

بسمه تعالی

مختصری بر كارهای انجام شده در دوران كارآموزی

1) فیلرگیری اتومبیلهای پیكان و پژو RD (هر دو یك موتور دارند) كه به شرح زیر می باشد :

ابتدا درب سوپاپ را باز كنیم و بعد با چرخاندن میل لنگ (بوسیلة چرخاندن پروانه) سیلندر (1) را در حالت قیچی قرار داده و سیلندر (4) را فیلرگیری می كنیم . (فیلر 30 برای سوپاپ دود و فیلر 25 برای سوپاپ هوا) بعد سیلندر 3 را قیچی كرده سیلندر 2 را فیلرگیری می كنیم . سپس سیلندر 4 را قیچی كرده 1 را فیلرگیری می كنیم و در انتها سیلندر 2 را قیچی كرده و 3 را فیلرگیری می كنیم .

2) میزان فرمان اتومبیل پیكان و پژو RD

ابتدا ماشین را روی چاله سرویس می آوریم بعد با میلة مخصوص فاصلة جلوی دو چرخ جلو را اندازه می گیریم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه می گیریم كه باید 4 تا 6 میلیمتر بیشتر باشد كه در غیر این صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن میلة اتصال (بوسیلة شل كردن پیچ آن) و اگر فاصله بیشتر بود با كوتاه تر كردن میلة اتصال (بوسیله سفت كردن پیچ آن) این كار را انجام می دهیم و در پایان برای اطمینان این كار را دوباره انجام می دهیم .

3)تعویض روغن و فیلتر روغن موتور :

برای تعویض روغن و فیلتر روغن موتور ماشین را روی چاله سرویس می بریم و با بازكردن پیچ ته كارتر روغن سوخته را خارج می كنیم . پیچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور می ریزیم (تعویض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار كیلومتر كاركرد انجام می شود ).

4)باز كردن گیربوكس و بستن آن روی ماشین :

برای بازكردن گیربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز می كنیم كه به این شرح می باشند . ابتدا پیچ استارت را باز می كنیم بعد كلاچ را باز می كنیم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پیچهای اتصال به موتور را باز می كنیم از داخل اتومبیل دسته دنده را از گیربوكس جدا می كنیم و در انتها پیچهای اتصال به بدنه را باز می كنیم و با تكان دادن گیربوكس و كشیدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودی گیربوكس آزاد می شود .

برای بستن گیربوكس خلاف كارهای بالا را انجام می دهیم و برای جازدن آن شافت ورودی برای اینكه شافت راحت جا برود باید موتور كمی رو به پائین متمایل شود كه برای این كار لوله اگزوز را به طرف پائین می كشیم .

5) تعویض لنت ترمز (ترمزهای دیسكی) در اتومبیل های پیكان و سمند و سایر اتومبیلهای ساخت ایران خودرو :

ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پین ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز می كنیم لنتها را در آورده و لنت جدید را قرارمی دهیم (H پین ها) را جا زده و چرخ را می بندیم .

6) بالانس كردن چرخهای اتومبیل (بوسیلة دستگاه بالانس)

ابتدا چرخ را باز كرده و روی دستگاه می بندیم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتی شامل شعاع لاستیك شعاع رینگ و فاصلة لبة رینگ تا دستگاه را به رایانه دستگاه می دهیم و دكمه استارت را می زنیم چرخ شروع به چرخیدن می كند و پس از پایان اعمال نیرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام می شود چرخ می ایستد .

حال روی صفحة نمایشگر دو ردیف چراغ روشن می شود كه روی هر ردیف شماره ای نوشته می شود ، چرخ را می چرخانیم تا یك طرف چراغهایش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به میزان عدد نوشته شده روی آن ردیف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه ای را به رینگ وصل می كنیم و در انتها دوباره آنرا چك می كنیم .

7) در آوردن و جا زدن دیفرانسیل پیكان و پژو RD :

ابتدا چرخهای عقب را باز كرده و بعد بوسیله پولوس كش پولوسها را در می آوریم بعد گاردان را باز می كنیم و روغن دیفرانسیل را تخلیه می كنیم بعد پولوسها را به خارج می كشیم و دیفرانسیل را در می آوریم بعد از تعمیر نیز ابتدا پولوسها ره به طرف پایین فشار می دهیم و بعد از جا زدن دیفرانسیل آنها را به طرف داخل فشار می دهیم تا جا بروند و بقیه پیچهای قسمتهای دیگر را می بندیم . (اشكال دیفرانسیل به علت فاصله افتادن بین كرانویل و پینیون است یا خورده شدن دندهای یكی از آنها).

8) تعویض واشر سرسیلندر اتومبیلهای پیكان و پژو RD :

این كار زمانی انجام می شود كه واشر سرسیلندر بسوزد كه در این صورت آب و روغن در موتور قاطی می شوند و موتور خوب كار نمی كند . برای تعویض واشر سرسیلندر ابتدا درب سوپاپ را باز می كنیم سپس آب رادیاتور را تخلیه می كنیم بعد لوله اگزوز را باز می كنیم (اگر موتور انژكتوری را باز كنیم) و سایر قسمتهای آن را باز كنیم سپس پیچهای اتصال دهندة الاكولنگی سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل می كنند باز كنیم و در انتها پیچهای سرسیلندر را به صورت حلزونی(از وسط به طرف بیرون) باز می كنیم .

بعد سرسیلندر را شسته و تمیز می كنیم بعد به وسیلة چسب اكواریوم واشر جدید را می چسبانیم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جدید و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پیچهای آنرا می بندیم بعد برای بستن سرسیلندر از تركمتر كه وسیله ای است كه ماكزیمم نیرو را تنظیم می كند استفاده می كنیم بعد الاكلنگی سوپاپها را بسته و فیلرگیری می كنیم و سایر قسمتها را كه باز كرده ایم می بندیم و آب رادیاتور را از آن می ریزیم و برای امتحان چند دقیقه ای موتور را می گذرانیم تا در جا كار كند .

9) تنظیم كلاچ (كلاچهای هیدرولیك)

ابتدا كلاچ را می گیریم تا ببینیم در كجا عمل می كند . اگر خیلی بالا یا پائین بگیرد با پیچاندن پیچ تنظیم شیش كلاچ این عیب را برطرف می كنیم .

10) تنظیم ترمز هیدرولیكی :

در سیستم هیدرولیكی ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نیروی كافی به پمپ پائینی ترمز عمل نكند كه برای رفع این اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار می دهیم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائین نگه داشته و بوسیلة پیچ هواگیری هوای آنرا خارج می كنیم این كار را ادامه می دهیم تا هوای سیستم به كلی خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتی كار كند و دیگر احتیاجی به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .

11) بستن ترموستات در سیستم خنك كاری :

كار ترموستات این است كه نگذارد دمای آب از حد معینی پائین تر رود كه آنرا در فصل سرما برای زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روی سیستم خنك كاری نصب می كنند .

طریقة عمل كردن ترموستات به این صورت است كه وقتی آب در مجاری عبور آب در سیلندر به حركت درآمد و گرمای موتور را گرفت گرم می شود و به رادیاتور برمی گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برمیگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسیر آب گرم شده از گرمای موتور تا به دمای 73درجه سانتیگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمی دهد و به این ترتیب موتور زودتر به دمای مناسب می رسد .

برای بستن ترموستات دریچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندی را روی آن می چسبانیم و بعد پیچهای درپوش آنرا سفت می كنیم .

12) تعمیر دیفرانسیل :

برای این كار بعد از باز كردن دیفرانسیل از روی ماشین پیچهای دو قطعة نگهدارنده را باز می كنیم روی یكی از دنده های كرانویل كمی رنگ می زنیم و قبل از خشك شدن كمی آنرا می چرخانیم تا با دنده های پینیون درگیر شود بعد جای رنگ را می بینیم اگر در طرف بیرونی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف پینیون چند قطعه واشر(به میزان لازم كه با توجه به كار عملی و تجربه بدست می آید تعداد واشرها معین می شود) قرار می دهیم و اگر در طرف داخلی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف كرانویل چند قطعه واشر قرار می دهیم بعد قسمت نگهدارنده را می بندیم و دیفرانسیل را روی ماشین سوار می كنیم .

13) تعمیر چهار شاخ گاردان :

بعد از باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة گیره و خار جمع كن خارهای چهار شاخ گاردان را درآورده و بوسیلة ضربه زدن پیستونهای آنرا درآورده و بعد از تعمیر و روغن كاری آنها را سرجایشان قرار داده و خارهای آنها را جا زده و گاردان را روی ماشین سوار می كنیم .

باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة باز كردن چهار پیچ اتصال دهندة آن به دیفرانسیل انجام می پذیرد .

14) تعمیر كلاچ اتومبیلهای پیكان و پژو RD‌ :

بعد از باز كردن گیربوكس و جداكردن كلاچ ممكن است با یكی از عیوب كلی زیر مواجه باشیم :

صاف شدن لنت صفحه كلاچ كه با لنت كوبی جدید جبران می شود .
تاب داشتن صفحه كلاچ كه در این صورت صفحه كلاچ تعویض می شود .
صاف شدن و خورده شدن هزار خاری توپی صفحه كلاچ كه در این صورت نیز صفحه كلاچ تعویض می شود .
خورده شدن و آسیب دیدن بلبرینگ كلاچ كه به علت زیاد قرار دادن پا بر روی كلاچ صورت می گیرد و باید در این صورت آنرا تعویض كرد .

نصب و تنظیم میل بادامك جدید

این دستورات یك راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامك را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یك تست دقیق كامل شود. اغلب خرابی های میل بادامك نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامك یا لیفترها :
تعویض كردن كلاج ماشین

رفع مشكلات و آزمایش دقیق

به استثناء تنظیمات ، تنها راه تعمیر یك كلاج (متحرك )عوض كردن آن است نصب یك كلاج جدید بسیار سهل و آسان است اما باید مطمئن باشید كه كارتان را بدرستی انجام دادهاید چرا كه اگر اشتباهی صورت گیرد مجبور می شوید كه محور انتقال قدرت را دوباره پائین بگذارید وكاری كه شما دوست ندارید بیش از یك بار انجام دهید باید انجام دهید و بهترین كار این كه با یك واحد خدماتی كه خدمات وسیله نقلیه شما را انجام می دهد مشورت كنید.

در اینجا ما مراحل عمومی تعویض كردن یك كلاج را بررسی می كنیم . ابتدا اتصال مثبت باتری را بر می داریم سپس در حالیكه كه زیر كاپوت كار می كنیم كه محور انتقال قدرت را برای تعویضی بوسیله ای قطع كردن سیم كلاج و یا سیلندر هیدرولیك آماده می كنیم بنابراین قطع كردن این موارد باعث می شود كه محور انتقال قدرت از جای خود حركت نكند . این بقیه موارد . اگر شك دارید كه چه مواردی باید بر طرف شود می توانید به كتاب راهنما مراجعه كنید سپس یك تكه چوب پشت چرخ های عقب بگذارید و جك را زیر ماشین بزنید و كاری نكنید كه ماشین از زمین بلند شود وقتی كه این امر شامل پیچ و مهره های شافت اكسل و محور انتقال قدرت هم می شود برای جدا كردن محور انتقال قدرت شما باید ابتدا یا چند عدد از پایه های موتور را باز كنید البته قبل از اینكه پایه های موتور را كنید شود باید چیزی را برای مهار كردن موتور قرار دهید در بیشتر ماشین های این امكان وجود دارد كه بوسیله یك جك زیر كارتر ماشین موتور را مهار كرد اما در بعضی ماشین ها یك میله ای ساپورت موتور وجود دارد كه این میله باعث می شود كه در حالیكه محور انتقال قدرت باز شده باشد موتور به صورت آویزان و طوری كه از زیر كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره می توانید برای انجام كار صحیح و روشی درست به كتابچه راهنما مراجعه كنید .

برای جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قدرت را با یك جك مهار كنید و سپس پیچ مهره های دور فلایویل را باز كنید و سپس محور انتقال قدرت را از موتور دور كنید تا اینكه شافت وردی صفحه كلاج نمایان شود سپس پائین محور انتقال قدرت را به طرف زمین قرار داده و آن را بچرخانید و از ماشین جدا كنید وقتی محور انتقال قدرت را جدا كردید شما می توانید به صفحه كلاج دسترسی داشته باشید پیچ و مهره های دور صفحه فشار را باز كنید سپس صفحه و دیسك كلاچ را جدا كنید. اصطكاك بین سطح فلایویل را تست كنید اگر خش افتاده بود و یا نقاطی از آن داغ شده بود آن مشكلات را باید رفع كنید و به وسیله دستگاه تراش باید مشكلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب شود و این را به خاطر داشته باشید كه هر جه سطح دیسك را تراش دهید حالت شكنندگی آن بیشتر می شود اگر فلایویل شما تراشیده شنده باشد شما می توانید با كاغذ سمباده نرم این كار را انجام دهید وقتی فلایویل را تست می كنید سعی كنید بلبرینگ كلاچ و بوش مركزی فلایویل را تست كنید. خار بلبرینگ را نباید چرب و روغنكاری كنید و نگاه كنید كه سائیدگی و خوردگی نداشته باشد. اگر در مورد كیفیت آن شك دارید آنرا عوض كنید و یك نو جایگزین كنید برای اینكه مطمئن شوید روغن از پشت فلایویل نشت نمی كند چون اگر روغن به سطح كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گیر كردن آن می شود و این اصل مهم است كه هر دو سطح باید به نحو تراشیده شود و یا لغزندگی آنها به یك صورت باشد اگر فلایویل بیش از حد تراشیده شود باعث سر خوردن كلاچ روی صفحه فشار بلبرینگ می شود و می تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود باید با استفاده از واشر میان میل لنگ و فلایویل كاری كنید كه كلاچ بتواند به راحتی در بلبرینگ آزاد كار كند اگر چه ممكن است یك فلایویل فرسوده در تست RPM بسوزد و تنها راه تعمیر كردن آن جایگزین كردن یك فلایویل نو است و این كار یك كار مطمئن و بی خطر است . كار دیگر كه باید انجام دهید تست كردن شافت محور ورودی انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشت كند آن را تعویض كنید. و بعد از آن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگردید اگر بیشتر از چند قطره باشد دلیل این امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد یك نشانه روی فلایویل بگذارید بنابراین با این كار شما می توانید آن را به درستی نصب كنید(روی میل لنگ) . فلایویل را از جای خود درآورید و كاسه نمدهای كهنه را هم عوض كنید خیلی با دقت یك (كاسه نمد) جدید بدون واشر كاسه نمد را نصب كنید سعی كنید با ابزار نصب كاسه نمد یا با یك تكه چوب این كار را انجام دهید .بعد از آن سطح میل لنگ را چك كنید و قسمتهای خورده و فرسوده شده را تعمیر كنید همینطور بوشهای موتور ، چون عدم تعمیر به موقع آنها باعث نصب كردن یك دستگاه فلایویل جدید خواهد بود.

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیستم جرقه 1

پمپهای سوخت 5

وقتی كه توانایی موتور كم است 10

پمپ سوخت الكتریكی 14

پیچ كاربراتور 19

ترموستات 22

تعمیر سوپاپ و سر سیلندر 26

چرخ دنده های جلو موتور و تنظیم آنها 31

تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقان 39

كلیات مربوط به میل لنگ 48

جوشكاری میل لنگ های شكسته 59

سیستم جرقه – قسمت شمع ها

میزان كار آیی شمع ها بطور معمول 10000 مایل می باشد اما توصیه می شود كه هر 3000 مایل یك بار شمع ها را باز كرده و آنها را تمیز و بررسی كرده و مجدداً ببندید و یا همچنین در اكثر مواقعی كه موتور شرایط كار كرد خوبی ندارد . اكثر شمع های امروزی به طور یك تكه ساخته شده جنس عایق آنها سرامیك بوده و از بدنه ای محكم و پر قدرت برخوردارند . برای باز كردن شمع ها به روش زیر عمل كنید :

ابتدا وایرهای ولتاژ بالا را از شمعها جدا كرده و وایر مربوط به هر شمع را علامت بزنید همواره دقت داشته باشید كه وایرها را با وسایل نوك تیز علامت گذاری نكنید زیرا ممكن است لایه های محافظ عایق شمع ها آسیب ببینید ، اگر شمعها قبلاً درست بسته شده باشند باز كردن آنها آسانی می باشد . توصیه اكید آن است برای باز كردن شمع ها از آچار بكس ، رینگی یا آچار مخصوص شمع استفاده كنید . در هنگام استفاده از آچار ها دقت كنید كه درست تا انتهای در شمع فرو رفته باشند و به طور اریب (به سمت یك طرف) قرار نگرفته باشند زیرا این كتر باعث ضربه زدن به عایق (چینی یا سرامیك) شمع خواهد شد . بعد از باز كردن شمع ها و وارسی نمودن و ان را تمیز كرده ، مقدار دهانه شمع را بررسی كنید . (بافیلر مخصوص شمع ) سپس قبل از بستن شمعها رزوه های آنها را با روغن موتور مقدار چرب كرده و آنها را ببندید .

برای بستن شمعها به طریقه زیرعمل كنید :

– تا جایی كه ممكن است شمعها را با دست سفت كنید .

– سپس با استفاده از یك آچار مناسب (طبق دستور العمل های سازنده ) آنها را سفت كنید . هیچگاه شمعها را بیش از حد سفت نكنید .چون در این صورت در هنگام سرویس بعدی برای باز كردن آنها با مشكلات زیادی مواجه خواهید شد . لازم به ذكر می باشد كه در موتور هایی با آلیاژهای سبك اینكار باعث زدن به رزوه ها شده و ممكن است است صدمات جبران ناپذیری را به موتور وارد می كند .

بعد از تعویض شمعها اطمینان حاصل كنید كه از شمعها یكسان (پایه كوتاه یا پایه بلند ) استفاده می كنید . این مسئله خصوصاً در مواقعی كه از یك جنس مختلف قرار است استفاده شود . اهمیت زیادی پیدامی كند .

بستن شمعها اشتباه ممكن است خصوصاً در سرعتهای بالا مشكلات عدیده زیادی را فراهم آورد . در اشكال زیر مراحل پاك كردن شمعها را مشاهده می كنید .

8- برای جیلوگیری از ورود ذرات معلق به درون سیلندر كه باعث صدمه زدن به موتور می شود . هنگام باز كردن شمع ابتدا اطراف آن را با یك برس نرم تمیز كنید .

9- برای باز كردن شمع حتماً از آچار رینگی یا بكس استفاده كرد و آنها را خوب جا بزنید ، دقت كنید كه بدنه عایق بدنه شمع آسیب نبیند .

10- بدنه رزوه شده شمع را باید با یك برس نرم روغنی شده در یك ظرف سفید پاك كنید . استفاده از برس سیمی توصیه نمی شود .

11- قبل از تنظیم دهانه شمع ابتدا با یك وسیله خاص مقداری الكترود را خم كنید . از نیروی خیلی زیاد استفاده نكنید.

12- هر گونه مواد زاید را از سطح شمع و مركز الكترودها پاك كنید تاجایی كه كاملاً تمیز شود .

13- حال به آرامی الكترود منفی را تا جایی كه توسط شركت سازنده معرفی شده برگردانید . برای اینكار می توانید از یك فیلر سخت استفاده كنید .
بررسی نقایص فنی شمعها

1- شمع سالم : نوك عایق تمیز می باشد و بر نگ قهوه ای روشن می باشد . هیچ روغن یا كربن اضافی در روی آن نیست و الكترودها نیز سائیده نشده اند

2- شمع روغنی : روغن زیاد روی شمع نشانگر سائیدگی رینگها و یا چسبیدن سوپاپ ها باشد در بعضی از مواقع استفاده از یك شمع داغتر مشكل را حل می كند .

3- شمع دوده ای : یك مخلوط غنی به علت عدم صحیح كار كردن سیستم سوخت رسانی می باشد یا به علت استفاده زیاد از ساسات .

4- عایق دودهای :ریتارد بودن یا مخلوط ضعیف باعث بیش از حد داغ شدن عایق شمع می شود .

5- الكترود ای فرساییده شده : افزایش دمای حاصله باعث خورده شده الكترود دمای حاصله باعث خورده شده الكترود ها می شود . شمعها در چنین صورتی باعث تعویض گردد .

6- شمع شل بسته شده : در چنین حالتی گرما باعث خراب شدن رزوه ها می شود . در چنین حالتی شمعها را مجدداً تمیز كرده و ببندید .

7- شمع رسوب كرده (حالت1) : در چنین مواقعی شمعها باید هر 3000 مایل یكبار تعویض شوند .

8- شمع رسوبی (حالت 2) : ذرات این شمع رسوب كرده ولی نیستند در چنین حالتی ذرات را – پاك كرده و مجدداً شمع را ببندید .

9- شمع رسوبی (حالت 3) : با تداوم استفاده حالت دوم ذرات ذوب شده ممكن است باعث اشتعال شده و ممكن است باعث اشتعال غیر هماهنگ در محفظه بشوند .

10- شمع رسوبی (حالت 4) : تشدید سوم كار آیی جایی خواهند رساند كه شمع باید حتماً تعویض شود .

11- شمع رسوبی (حالت 5) : آخرین مرحله شمعهای رسوبی این است كه ذرات كاملاً به بدنه شمع می چسبند . شمع باید حتماً تعویض گردد .

12- شمع ساییده شده : تمامی شمعها را هر 1000 مایل یكبار حتماً تعویض كنید . البته هر شمعی كه سائیده شده است .

پمپهای سوخت (بنزینی) :

پمپ بنزینی مكانیك :

عملكرد : در تحول ضربات مكشی ، چرخش خارج از مركز میل بادامك باعث می شودكه بازوهای متحرك كه دیافراگم را به طرف بالا می رانند حركت كنند و باعث می شود كه سوخت كه به دریچه ورودی یك راهه رانده شود . این مكش باعث بسته شدن دریچه خروجی می گردد. در طول برگشت ضربات ، دیافراگم توسط یك فنر به سمت پایین می رود . فشار سوخت باعث باز شدن دریچه های خروجی می شود و دریه ورودی را می بندند . سپس سوخت از دریچه خروجی وارد كاربراتور می شود .

عملكرد بخش خلاء :

این بخش تركیبی از پمپهایی است كه با یك سرعت ثابت عمل می كند و خشك كنندهاند . چرخش میل بادامك خارج از مركز در این پمپها باعث می شود كه بازوی پمپ فعال شود و حلقه را حركت دهد به سمت پایین دیافراگم براند و هوا را در محفظه خلاء و توسط دریچه ان وارد كند و موتور را خنك كند . در ضربه برگشتی بازوی پمپ ، دیافراگم به طرف بالا حركت می كند و یك محفظه خلا را ایجاد می كند. این بخش به صورت خلاء عمل می كندو هوا را از دریچه ورودی محفظه هوایی می گذرد .

عملكرد پمپ بنزینی :

لازم است كه پمپ بنزین سوخت كافی را برای موتور و تحت شرایطی كه موتور كار می كند و فشار را در خط میان پمپ و كاربراتور به گونه ای نگهدارد كه سوخت حرارت نبیند و مانع از ایجاد بخار شود .

فشار پمپ سوختی باعث می شود كه كاربراتور دریچه سوزنی آن خاموش باشد و باعث شود كه گازوئیل زیادی در محفظه مسطح وارد شود و باعث افزایش مصرف گازوئیل گردد .

آزمایش پمپ سوخت :

این پمپ می تواند با سنجش فشار و بررسی لوله خرطومی و پیمانه ها بررسی شود . با این وسایل می توان پمپ سوخت را بررسی كرد و دیدكه آیا گازوئیل كافی و در یك فشار مناسب وارد موتور می شود یانه .

آزمایش فشار :

برای انجام آزمایش فشار ، باید لوله سوخت را از كاربراتور (ورودی) قطع كرد و آن را به معیار فشار (وسیله) و لوله خرطومی میان ورودی كاربراتور وصل كرد . . وقتی موتور روشن است فشاررا بخوانید . این فشار می تواند در هر بخش ماشین بسته به مدل پمپ و ماشینی كه این پمپ رادارد ، غرق كند . فشار باید ثابت بماند و باز به صفر به آرامی برگردد. (وقتی موتور خاموش می سوزد).

آزمایش حجم وتوانایی :

برای این آزمایش ، لوله خرطومی را به گونه ای به پمپ وصل كنید كه پمپ گازوئیل را به همان اندازه مصرف كاربراتور بفرستد . موتور باید با یك سرعت آرام روشن شود و باید زمان اندازه گیری گردد . به طور میانگین این كار 20 تا 30 ثانیه طول می كشد كه بستگی به پمپ دارد كه دارد آزمایش می شود .

وقتی كه فشار كم است :

فشار كم نشانگر پوسیدگی یك قسمت و فشار زیاد نشانه پوسیدگی تمام قسمته هامی باشد . (شكستگی دیافراگم ، كثیفی دریچه ها یا چسبنده بودن دریچه ها .)معمولاً پوسیدگی پمپ در بخش بازوی متحرك و سنجاق محور در بخش اتصالی دیده می شود . مشص است كه پوسیدگی بسیار جزئی باعث كاهش ضربه به دیافراگم می شود . بخشهای پوسیده باید تعمیر و جایگزین شوند. میله ای كه دیافراگم را به طرف بالا نی راند دارای دریچه روغن است و باعث می شود كه بخار روغن داغ از بخش اتصال هندل به دیافراگم خارج شود. اگر این سر پوش صدمه ببیند ، بخارهای روغن باعث كوتا شدن عمر دیافراگم می شوند .

در سه حالت اول – پوسیدگی یك قسمت ، پوسیدگی جزئی همه قسمتها و شكستگی دیافراگم – با استفاده از وسیله مشخص می شود ولی سوخت بد و بی كیفیت باعث ایجاد مشكل در دریچه ها می شود .

11 ـ سنگ زدن میل لنگ

پس از شستشوی میل لنگ و اندازه گیری قطر ثابت ها و متحرك ها ، میزان سا ئیدگی و هم چنین تعداد دفعاتی را كه میل لنگ قبلاً سنگ خورده است ( مثلاً تعمیر اول یا دوم یا …) مشخص می كنند . حالا بایستی تصمیم گرفته شود كه تا چه اندازه ثابت ها و متحرك ها سنگ زده شود .

سپس میل لنگ را بوسیله دو سه نظام به دستگاه میل لنگ تراش می بندند . بطوریكه نیمی از ضخامت فلنج میل لنگ بوسیله سه نظام گرفته شود و سر میل لنگ نیز همین طور در ابتدای فك های سه نظام بسته شود .

برای سنتر كردن میل لنگ باید ابتداء از متحرك ها شروع نمود . زیرا اگر اول ثابت ها سنگ زده شود . پس از سنگ زدن متحرك ها و تمام شدن كار ، ثابت های میل لنگ خارج از مركز خواهد بود .

پس از بستن میل لنگ بر روی فك های سه نظام ، فك ها را كاملاً سفت ننموده و ابتداء پایه جناغی را در زیر یكی از متحرك ها ( معمولاً نزدیك به وسط میل لنگ ) قرار میدهند .

با شل نمودن فك های سه نظام ، متحرك فوق بایستی كاملاً روی جناغی نشسته باشد . در این صورت میتوان گفت كه میل لنگ تقریباً سنتر شده است . سپس با استفاده از میكرومتر ساعتی پایه دار كه بر روی میز دستگاه قرار گرفته ، عمل سنتر كردن میل لنگ را بطور دقیق انجام میدهند .

میل لنگ روی دستگاه ممكن است چهار حالت زیر را داشته باشد :

عقب یا جلو ( خارج از سنتر افقی ) ، بالا یا پائین ( خارج از سنتر عمودی )

برای سنتر كردن افقی ، ساعت پایه دار را روی میز دستگاه قرار داده و نوك میله ساعت را با لنگ متحرك تماس میدهند . عقربه ساعت را روی صفر گذاشته ، با حركت میل لنگ مقدار انحراف متحرك را مشخص می كنند . سپس مقدار انحراف را به دو تقسیم نموده و باندازه نصف رقم انحراف ،در جهت عكس ، سه نظام را بوسیله دسته مربوطه می چرخانند .

برای سنتر كردن عمودی نیز با همان روش فوق عمل نموده ، میل لنگ را چرخانیده و در جهت ، عمود مقدار انحراف را اندازه میگیرند . سپس با استفاده از پیچ بالای كله گی ، متحرك میل لنگ را بطور عمودی سنتر می نمایند .

لازم بیاد آوری است كه درجات بالای دو كله گی بایستی كاملاً در یك حد معینی ( شماره معین ) قرار گیرند . در غیر اینصورت لنگ متحرك میل لنگ نسبت به ثابت ها حالت تراز نخواهد داشت . پس از تمام شدن عمل سنتر كردن ، بوسیله ، اهرم هیدرولیك كه در قسمت جلو دستگاه قرار گرفته است .

سنگ را تا آخرین نقطه حركت خود به سمت جلو میآورند . سپس بوسیله فرمان دستی كه در سمت راست دستگاه میل لنگ تراش واقع است ، سنگ را آنقدر به سمت جلو میآورند تا بفاصله تقریباً نیم میلیمتر از لنگ متحرك میل لنگ قرار گیرد . حالا لینت را بر روی دستگاه قرار میدهند ( در میل لنگ هائی كه سنگین بوده و طول آنها بیشتر است ، برای از بین بردن لرزش و احیاناً دو پهن شدن لنگ ها از وسیله ای بنام لینت استفاده میشود ) . ضمناً نوك میله ساعت فك دار بالای سنگ را ، بر روی لنگ متحرك طوری تكیه میدهند تا عقربه كوچك یكی دو مرتبه گشته و عقربه بزرگ تقریباً بمیزان كمتر از یك تعمیر ( 10 0/0 اینچ یا 25/0 میلیمتر ) قرار گیرد .

حالا میتوان گفت كه لنگ متحرك سنتر بوده ، لینت نصب شده ، ساعت بالای سنگ ، روی متحرك قرار گرفته و سنگ آماده كار می باشد . لذا دستگاه را روشن كرده تا از چرخش صحیح سنگ و میل لنگ اطمینان حاصل شود . ضمناً با روشن كردن دستگاه ، پمپ آب و صابون نیز شروع بكار میكند .

ابتداء بوسیله فرمان دستی ،سنگ را جلوتر میآورند تا با سنگ زدن ، مقدار خارج از مركز بودن از بین رفته و بصورت دایره در آید ( بار دادن علاوه بر فرمان دستی بوسیله تكمه ذره بار نیز انجام میگیرد ) . در اینحالت بایستی لینت را بر روی لنگ مربوطه بطور مماس قرار داد تا از لرزش میل لنگ جلوگیری شود . سپس باندازه درجات ساعت ، لنگ را بطور كامل سنگ می زنند . در حالیكه سنگ در جا گردش می كند ، بوسیله فرمان دستی كه در سمت چپ دستگاه واقع است ، میل لنگ را حركت افقی میدهند تا تمام سطح لنگ بطور یكنواخت سنگ بخورد . بوسیله میكرو متر ، قطر لنگ مورد نظر را اندازه گرفته و برای تعمیر اول كه اندرسایز ان 0 1 0/0اینچ یا( 25/0میلیمتر ) می باشد از قطر استاندارد كم كرده و با هم مقایسه می كنند . رقم باقیمانده را تا اندازه مورد نظر روی ساعت بالای سنگ قرار داده و بوسیله اهرم ذره بار مقدار بار لازم داده میشود تا عقربه ساعت به صفر برسد . سپس با حركت میل لنگ بروش فوق بقیه سطح لنگ را بطور كامل سنگ می زنند . پس از سنگ زدن هر یك از لنگها، آنها را بوسیله دستگاه پولیش كه در بغل چرخ سنگ نصب شده، پولیش میزنند، تا علاوه بر صیقل شدن آنها ، محل سوراخ مجرای روغن نیز صاف و گرد شود .

مثا ل ـ اگر قطر استاندارد لنگ متحرك میل لنگی 071/3اینچ ( 78میلیمتر ) باشد قطر آن پس از تعمیر اول اینچ 061/3 =010/0 – 071/3 ( 75/77 = 25/0 –78 میلیمتر )خواهد بود . لذا در وهله اول فقط 008/0 اینچ یا 05/0 میلیمتر باقیمانده را برای اطمینان كار ، جهت باز نهائی اختصاص می دهند .

ترتیب سنتر كردن و سنگ زنی لنگ های متحرك در یك میل لنگ موتور شش سیلندر بشرح زیر است :

در مرحله اول ، متحرك های 3و4را كه هر دو در وسط میل لنگ قرار گرفته اند سنتر نوده و سنگ می زنند .

در مرحله دوم : متحرك های 2و5 را بهمان روش فوق سنگ می زنند .

در مرحله سوم ، متحرك های 1و6 را بهمان روش فوق سنگ می زنند .

پس از تمام شدن عمل سنتر و سنگ زدن متحرك ها ، ثابت ها را نیز بهمان روشی كه برای متحرك ها بیان گردید سنتر نموده ، سنگ زده و پولیش می نمایند .

توضیح اینكه برای سنتر نمودن ثابت ها از پیچ تنظیم افقی كله گی هر طرف استفاده می كنند .

12 ـ ترمیم یاتاقان های میل لنگ

علاوه بر روش سنگ زدن لنگ های میل لنگ باندازه های آندر سایز و استفاده از پوسته های یاتاقان هاباهمان اندازه اندرسایز،میتوان ثابت ها ومتحرك های میل لنگ رابوسیله فلزات فولاد،كرم ،نیكل نیزپرنمود.سپس باسنگ زدن،آنهاراباندازه های اولیه (استاندارد)درآورده وازپوسته یاتاقالی استاندارداستفاده نمود.این عمل سبب تقویت بیشترمیل لنگ میگردد.

پركردن ثابت ها لنگ های میل لنگ بروش های زیرانجام مگیرد:

1-روش آبكاری برقی –درلین روش پس ازتمیزكردن میل لنگ،محل هائی كه بایستی آبكاری شوند بوسیله اسید مخصوصی پاك نمودوبقیه نقاط میل لنگ رابارنگ نگهداری رنگ میزنند.سپس میل لنگ رادرمحلول الكترولیت قرارداده ومیل لنگ رابه قطب منفی الكترودوصل می كنند.آبكاری معمولا بافولادبوده ولی ازنیكل یاكرم نیزاستفاده می شود.

درصورت استفاده ازنیكل ،روكش بسیارسختی تشكیل میشود كه پس ازسنگ زدن وپولیش دادن،بهترین سطح بایاقانی رابه وجود می آورد.روكش كرم نیزدارای سختی زیادی بوده ودرمقابل سائیدگی هم بیشتردوام پیدامی كند میل لنگ موتوراتومبیل های مسابقه دارای قدرت وكارآئی بیشتری است ،بعضی اوقات ،سطح ثابت ها ولنگ متحرك های آنهاراروكش كرم می كنند هم چنین مقاومت خیزبادامك هایی میل سوپاپ رانیزبااین روش ،درمقابل سائیدگی بیشترمی نمایند.

مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE)

مشخصات « پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 10 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس خودشناسی انسجامی دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس خودشناسی انسجامی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 5 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه خودشناسی انسجامی ISK قربانی و همکاران 2008 در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقیاس خودشناسی انسجامی توسط قربانی، واتسن و هارگیس، 2008 ساخته شده است. دارای 12 گویه بوده که براساس یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای پاسخ داده می شوند. طی چندین مطالعه روایی و پایایی این مقیاس در مطالعات مذکور به تایید رسیده است (میانگین ضرایب آلفای 80/0 بوده است). نمره بالا در این مقیاس با ارزیابی ویژگی های رفتاری وابسته به خودشناسی در دگرسنجی ها در هر دو فرهنگ همراه …………….

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 12

تعداد مولفه: مولفه ندارد

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی M- Scale دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس تجارب عرفانی M Scale

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی M- Scale

مشخصات « پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی M- Scale »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 32 سوالی
نوع فایل: word

هر یک از عبارتهای زیر را به دقت بخوانیدو مشخص کنید که آیا چنین تجاربی داشته اید یا نه. میزان موافقت و مخالفت شما با عبارتهای زیر نشان دهنده این خواهد بود که تا چه حدی چنین تجاربی داشته اید. پاسخهای خود را با انتخاب یکی از گزینه های زیر در پاسخنامه مشخص کنید: الف-کاملا مخالف ب- مخالف ج-نه مخالف و نه موافق د-موافق ه-کاملا موافق 1- من وضعیت بی زمانی و بی مکانی را تجربه کرده ام.

پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس تاب آوری (CDRIS)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 8 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس تاب آوری (CD-RIS)

مشخصات « پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 25 سوال
نوع فایل: word

در این پژوهش برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس تاب‌آوری كانر و دیویدسون (CD-RISC،1984) استفاده شد. این مقیاس دارای 25 گویه می باشد که اگرچه ابعاد مختلف تاب‌آوری را می‌سنجد ولی دارای یك نمره كل می‌باشد. نسخه فارسی این مقیاس توسط جوكار (1386) تهیه شده است. روش نمره گذاری: برای هر گویه، طیف درجه بندی پنج گزینه‌ای (كاملاً نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده كه از یك (كاملاً نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می‌شود و هیچ کدام از گویه ها نمره گذاری معکوس ندارد. از مجموع نمرات كل گویه ها، نمره كل تاب آوری حاصل می شود. نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتر می باشد.

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 8 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)

این مقیا س در سال 1979توسط بک وهمکاران طراحی شد . آزمونگر پرسشنامه ای را در اختیار دارد که حاوی19پرسش است.هر پرسش دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ، یک و دو به آنها تعلق می گیرد؛در مجموع نمرات از صفر تا 38 (بسته به وجود یا عدم وجود ونیز مراحل مختلف از فکر تا عمل خود کشی)در نوسان خواهد بود .در واقع پرسشنامه، راهنمای مصاحبه ای خواهد بود که آزمونگرانجام می دهد. اومطالب مطرح شده در پرسشنامه راطی یک مصاحبه هدفمندونیمه ساختاری ازآزمودنی سئوال می کند وبر اساس نحوه همکاری وتوانایی کلامی بیمار ، گزینه هارابر می گزیند.

مقیاس احساس گناه موشر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس احساس گناه موشر

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 8 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی موشر یك آزمون 50 سوالی است كه به وسیله موشر برای سنجش احساس گناه در مورد مسایل جنسی ساخته شده است . سوال های آزمون در اندازه های هفت درجه ای لیكرت از صفر تا شش، نمره احساس گناه جنسی فرد را در دامنه ای از صفر تا 300 می سنجد . ویژگی های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش های …….

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

50

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش

مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها RAS

مشخصات « پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها RAS»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 26 سوالی
نوع فایل: word

این پرسشنامه فهرست نگرش ها یا باورهایی است که مردم دارند.هر مورد را به دقت بخوانید و سپس ببینید که تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید. با علامت گذاشتن روی کلمه ای که به بهترین وجه نوع تفکر شما را توضیح می دهد، به هر یک از نگرش ها پاسخ بدهید. دقت کنید که برای هریک از نگرش ها فقط یک جواب انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد متفاوت هستند، بنابراین هیچ پاسخی درست یا غلط نمی باشد. برای اینکه بدانید نگرشی را که انتخاب می کنید دقیقاً همان چیزی باشد که شما به آن طریق به چیزها دقت می کنید، کافی است که در ذهن خود آنچه را که بیشتر اوقات دوست دارید، داشته باشید.

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس دسته روانشناسی و علوم تربیتی

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

راهنمای آزمون مازهای پورتئوس
مشخصات « راهنمای آزمون مازهای پورتئوس »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
رده های سنی: 3 تا 13 سالگی
نوع فایل: word

دستورالعمل آزمون مازهای پورتئوس : 1- آزمایش كودكان كوچكتر از 6 سال با ماز 3 سالگی شروع می شود. 2- آزمایش كودكان 6 سال یا بزرگتر، جز درمواردی كه احتمالا نقص عقلی وجود داردبا ماز 5 سالگی شروع می شود. 3- در مورد كودكان 6 سال یا بزرگتر، ترسو یا كمرو یا افراد روستائی یا درهر موردی كه فهم زبان دستورالعمل آزمون برای آزمودنی مشكل باشد می توان از مازهای 5 و6 سالگی برای تمرین آزمودنیها استفاده كرد. 4 – در ماز7 سالگی كسی كه جز آزماینده وآزمودنی نباید در اطاق آزمایش باشد اما در موارد بسیار نادر مثلادرآزمایش بزرگسالان وكودكانی كه بیش از حد كمرو یا مضطرب یا پریشان هستند میتوان به یكی از والدین یا دوستان آزمودنی اجازه داد كه تا پایان، ،آزمایش در اطاق بماند به شرط اینكه در جایی در اطاق بنشیند كه نتواند حركات آمودنی را در موقع آزمایش مشاهده كند. این فبیل افراد در جریان آزمایش باید صحبت یا اظهار نظر ننمایند.