خانه / زبان های خارجی

زبان های خارجی

کتاب عربی (2) دسته زبان های خارجی

کتاب عربی(2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 152 حجم فایل: 3.988 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب عربی(2)/ سال دوم دبیرستان/کلیه رشته ها/به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی/152 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب عربی (3) دسته زبان های خارجی

کتاب عربی(3) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 136 حجم فایل: 3.852 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب عربی(3)/سال سوم اموزش متوسطه/رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک/136 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب انگلیسی(1) و (2) دسته زبان های خارجی

کتاب انگلیسی(1) و (2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 112 حجم فایل: 1.817 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب انگلیسی(1) و (2)/دوره پیش دانشگاهی/درس مشترک کلیه رشته ها/112 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

مقاله آموزش زبان (استفاده از مواد آموزشی،كلاسهای انگلیسی) دسته زبان های خارجی

مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی،كلاسهای انگلیسی)در 165 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 165 حجم فایل: 158 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقاله آموزش زبان(استفاده از مواد آموزشی،كلاسهای انگلیسی)در 165 صفحه ورد قابل ویرایش Table of Contents Acknowledgement X Abstract …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

تحقیق زبان (گرامر) دسته زبان های خارجی

تحقیق زبان (گرامر) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 43 حجم فایل: 43 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: تحقیق زبان (گرامر) « فهرست مطالب » عنوان صفحه اسم (Nouns)………………………………. ضمیر (pronouns)…………………………….. فعل (verbs)……………………………….. افعال کمکی (Auxiliavies)………………………. صفت (Adjectives)…………………………….. حروف تعریف (Articles)………………………… قید (Adverb)………………………………. حروف اضافه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب انگلیسی (1)و(2) دسته زبان های خارجی

کتاب انگلیسی(1)و(2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 112 حجم فایل: 1.817 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب انگلیسی(1)و(2)/دوره پیش دانشگاهی/دروس مشترک کلیه رشته ها/112 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب عربی (1) و (2) دسته زبان های خارجی

کتاب عربی (1) و (2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 88 حجم فایل: 1.266 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب عربی (1) و (2)/ دوره پیش دانشگاهی/رشته علوم انسانی/88 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب المانی(1) و (2) دسته زبان های خارجی

کتاب المانی(1) و (2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 160 حجم فایل: 1.379 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب المانی(1) و (2)/دوره پیش دانشگاهی/160 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب فرانسه(1) و (2) دسته زبان های خارجی

کتاب فرانسه(1) و (2) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 143 حجم فایل: 841 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب فرانسه (1) و (2)/دوره پیش دانشگاهی/143 صفحه/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب مقاله نویسی دسته زبان های خارجی

کتاب مقاله نویسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 167 حجم فایل: 907 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب مقاله نویسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(167 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی) دسته زبان های خارجی

کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 213 حجم فایل: 3.634 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب ایین زندگی(اخلاق کاربردی)/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(213 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران دسته زبان های خارجی

کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 166 حجم فایل: 1.02 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب اشنایی با ادبیات معاصر ایران/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(166 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب ازمون سازی زبان دسته زبان های خارجی

کتاب ازمون سازی زبان دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 234 حجم فایل: 1.327 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب ازمون سازی زبان/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(234 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اواشناسی انگلیسی دسته زبان های خارجی

کتاب اواشناسی انگلیسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 201 حجم فایل: 1.21 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب اواشناسی انگلیسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(201 صفحه)/با سلام و حترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding دسته زبان های خارجی

کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 261 حجم فایل: 8.453 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب اصول روش تحقیق Research Methoding/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(261 صفحه)/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اصول و روش ترجمه principles And Method Of Translation دسته زبان های خارجی

کتاب اصول و روش ترجمهPrinciples And Method Of Translation دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 187 حجم فایل: 1.472 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب اصول و روش ترجمه/Principles And Method Of Translation/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(187 صفحه)/با لام حترام از اینکه فروشگاه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه Meaning-based-translation دسته زبان های خارجی

کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه meaningbasedtranslation دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 185 حجم فایل: 848 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب اصول و مبانی نظری ترجمه/ meaning-based-translating/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(185 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب روش تدریس زبان teaching methodology دسته زبان های خارجی

کتاب روش تدریس زبان teaching methodology دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 347 حجم فایل: 13.397 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب روش تدریس زبان/ teaching methodology/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(347 صفحه)/ با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب کلیات زبان شناسی دسته زبان های خارجی

کتاب کلیات زبان شناسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 188 حجم فایل: 798 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب کلیات زبان شناسی/رشته زبان و ادبیات انگلیسی/دانشگاه پیام نور/(188 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

خوداموز فرانسه دسته زبان های خارجی

خوداموز فرانسه دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 1.014 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: خوداموز فرانسه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

مکالمات روزمره انگلیسی دسته زبان های خارجی

مکالمات روزمره انگلیسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 259 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مکالمات روزمره انگلیسی

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

سوالات گرامر و درک مطلب زبان با پاسخنامه دسته زبان های خارجی

این فایل بصورت فشرده حاوی 18 فایل PDF می باشدکه 9 فایل مربوط به سوالات درک مطلب با پاسخنامه و 9 فایل مربوط به سوالات گرامر با پاسخنامه می باشدمحتوای فایل در مجموع 810 سوال با پاسخنامه،ویژه داوطلبان آزمون ارشد و دکتری دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

تمامی رنگها به انگلیسی همراه با شکل دسته زبان های خارجی

تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه با رنگ مورد نظر کنار لغت مربوطه دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 104 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: تمامی رنگها به انگلیسی برای فراگیری زبان همراه با رنگ مورد نظر کنار لغت مربوطه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب یار زبان دسته زبان های خارجی

کتاب یار زبان دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 140 حجم فایل: 3.289 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب یار زبان(مناسب کمک اموزشی برای دانش اموزان و کنکوری ها) در (140 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب زبان المانی(1) دسته زبان های خارجی

کتاب زبان المانی(1) دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 100 حجم فایل: 1.032 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب زبان المانی(1) سال اول دبیرستان در (100 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

4 نمونه سوال آزمون toefl دسته زبان های خارجی

4 نمونه آزمون شبیه سازی شده در سطح تافل که دو ازمون آن دارای فایل صوتی بخش listening نیز می باشد همچنین در هر 4 ازمون پاسخ نامه تستی و تشریحی در انتهای هر ازمون اورده شده دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 100 حجم فایل: …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی دسته زبان های خارجی

آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 130 حجم فایل: 3.165 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: منظور از روش کدینگ:دراین روش که به یادگیری لغات با کمک …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرتکرار ترین لغات در ازمون IELTS همراه با تعریف کامل و اسان دسته زبان های خارجی

فایل تهیه شده حاوی پرتکرار ترین لغات مورد استفاده در ازمون آیلتس می باشد که توسط اقای Timothy Dickeson تهیه و جمع آوری شده است دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 403 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل تهیه شده حاوی پرتکرار …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

10 داستان اموزشی انگلیسی کوتاه دسته زبان های خارجی

این پکیج شامل 10داستان کوتاه ولی اموزشی و بسیار مفید است در انتهای داستان ها معنای کلماتی که پیشبینی می شود خواننده را به چالش بکشاند بطور کامل و واضح اورده شده است دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 2.068 مگا بایت قسمتی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب Emotion In Education دسته زبان های خارجی

Emotion in Education دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 363 حجم فایل: 2.101 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: EmotioninEducation

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آموزش تصویری زبان انگلیسی به همراه فایل هدیه ارزشمند دسته زبان های خارجی

آموزش تصویری زبان انگلیسی به همراه فایل هدیه ارزشمند چگونگی نوشتن گزارش نویسی، یادداشت برداری، خلاصه نویسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 50.35 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: آموزش تصویری زبان انگلیسی به همراه فایل هدیه ارزشمند چگونگی نوشتن گزارش نویسی، …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته دسته زبان های خارجی

کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 533 حجم فایل: 2.553 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل: (کتاب اموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

کتاب گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی دسته زبان های خارجی

کتاب گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی دسته بندی: زبان های خارجی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 185 حجم فایل: 922 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: کتاب (گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

جواب تمرینات کتاب 2 American English File Workbook دسته زبان های خارجی

جواب تمرینات کتاب 2 American English File Workbook دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل pdf تعداد صفحات 12 حجم فایل 9.318 مگا بایت دانلود جواب تمرینات کتاب 2 American English File Workbook در قالب pdf تعداد صفحات 12 کیفیت اسکن و خوانا و ۱۹ صفحه پاسخ به تمام تمرینات …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون دسته زبان های خارجی

این مقاله، نگاهی اجمالی دارد به سیر تدوین معاجم و واژه‌نامه‌های عربی به عربی از قبل از اسلام تاكنون قبل از اسلام در بین اعراب، فرهنگ‌های شفاهی رایج بود ولی كم‌كم با ظهور و گسترش اسلام، لزوم تدوین فرهنگها و معاجم لغوی به صورت مكتوب احساس گردید دسته بندی زبان …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

ادبیات عرب – ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی دسته زبان های خارجی

یكوِّن المثل جزءً من هیكلیة اللغة و الذی یصعب ترجمته علی جمیع المترجمین فی لغاتهم المتنوعة هذا الان الترجمة الحرفیة لا تحل مشكلة ترجمة الأمثال بل یتوجب علی المترجم أن یعثر علی مقابل الأمثال فی كله لغة ، الأمر الذی یحتاج إلی دراسات و مقارنات علمیة بین الأمثال و الذی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

زبان و ادبیات عرب اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذكر نماذجَ من الترادف دسته زبان های خارجی

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلودمجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره اول دسته زبان های خارجی

مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره اول دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل pdf تعداد صفحات 170 حجم فایل 3.382 مگا بایت داستان‌هایی از هاروکی موراکامی، تام هنکس، برد واتسون، اتگار کرت، تیم پارکس، آنتونی نلسون و … ——————————— نیویورکفا، دوماهنامه‌ای مستقل است که داستان‌ها، اشعار، نقد فیلم و کارتون‌های …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

دانلود مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم دسته زبان های خارجی

مجله نیویورکفا (نیویورکر فارسی) شماره سوم دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل pdf تعداد صفحات 160 حجم فایل 3.917 مگا بایت داستان‌هایی از هاروکی موراکامی، تفن کینگ، وماس پیرس، چیماماندا انگزی آدیچیه، آن بیتی، ماس پیرس و … ——————————— نیویورکفا، دوماهنامه‌ای مستقل است که داستان‌ها، اشعار، نقد فیلم و …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

جواب تمرینات کتاب 3 American English File Workbook دسته زبان های خارجی

دانلود جواب تمرینات کتاب ۳ American English File دسته بندی زبان های خارجی فرمت فایل pdf تعداد صفحات 10 حجم فایل 5.489 مگا بایت دانلود جواب تمرینات کتاب3 American English File Workbook در قالب pdf تعداد صفحات 10

ادامه مطلب

مطالب تصادفی