کتابچه نماد ها یا سمبل های P&ID دسته صنایع نفت و گاز

یک کتابچه بسیار مفید برای مهندسین ابزار دقیق و پایپینگ جهت کار با نقشه های صنعتی

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 122 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مهندسین لازم است در پروژه های صنعتی و همچنین دوران بهره برداری کارخانجات، بسته به مسئولیت های خود با نقشه های P&ID آشنایی داشته باشند.

کتابچه حاضر به بررسی و نمایش تمام علائم و سمبل های رایج در نقشه های P&ID پرداخته است.

مهندسین ابزار دقیق، پایپینگ و مکانیک لازم است با این علائم آشنایی کامل داشته باشند تا هنگام طراحی، اجرا، نظارت و همچنین بهره بردای از واحد های تولیدی قادر به خواندن و تفسیر نقشه های مذکور باشند.

دوره آموزشی دستورالعمل جوشکاری WPS،گزارش تائید آن PQR و تائید صلاحیت جوشکار WPQ بر اساس کد ASME به همراه نمونه فرم ها دسته صنایع نفت و گاز

جامع ترین فایل آموزشی مربوط به دستورالعمل جوشکاری، گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار به همراه نمونه فرم ها بر اساس کد ASME WPS PQR WPQ Based on ASME Code Section IX

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 1.717 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دوره آموزشی دستورالعمل جوشکاری WPS،گزارش تائید آن PQR و تائید صلاحیت جوشکار WPQ بر اساس کد ASME به همراه نمونه فرم ها

پیشگفتار

استفاده از جوشکاری به زمانهای بسیار دور و آغاز کار با فلزات باز می گردد و امروزه کاربرد آن به دلیل صرفه اقتصادی، قابلیت اطمینان بالا و نیز داشتن ایمنی، روز به روز افزایش می یابد . در مقایسه با سایر روشهای اتصال دهی همانند پرچ کاری؛ سازه جوشکاری شده استحکام بیشتر، وزن و هزینه کمتری دارد. تکنولوژی جوشکاری حدودا شامل 100 فرآیند بوده که شامل روش هایی برای جوشکاری پلیمرها، فلزات، سرامیکها، کامپوزیتها و سایر مواد مهندسی می باشد . این تکنولوژی های متعدد سبب انعطاف پذیری فراوان در طراحی قطعاتی که به هم جوش داده می شوند، می گردد . جوشکاری به طور معمول آخرین فرآیند در مونتاژ قطعات است و نقش بسیار مهمی را در اطمینان از کارایی قطعه ایفا می کند. همچنین نقش جوشکاری در تعمیرات و افزایش طول عمر قطعات تولید شده نیز بسیار حیاتی است.

با توجه به مطالب گفته شده عجیب نخواهد بود اگر بشنویم که امروزه صنعت جوش به عنوان یک صنعت زیربنائی در توسعه ملل مورد توجه استراتژیست های توسعه قرار گرفته است. آنچه در این میان باید به آن توجه نمود این است که محیط جهانی کنونی ایجاب می نماید که صنایع، فعالیت های خود را همگام با روند جهانی به انجام رسانده تا بدین ترتیب با کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت موجب ارتقاء اثربخشی و کارآیی خود گردند . با توجه به با رویکرد جهانی در آینده نزدیک، فرآیندهای اصلی تولید در صنایع نیازمند توجه ویژه و به کارگیری استانداردهای رایجWTOواقعیت پیوستن ایران به در سطوح بین المللی است.

مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری از فرآیندهای خاص می باشد و تنها با کنترل کیفیت محصول پس از تولید، امکان تصمیم گیری در خصوص کیفیت محصول وجود ندارد و برای اطمینان از کیفیت، باید قبل و در حین تولید نیز نظارت و بازرسی روی محصول وجود داشته باشد. اطمینان از امر کیفیت در جوشکاری به عنوان یک فرآیند خاص، نیازمند کفایت کیفیت در بخش های مختلف درگیر در تولید شامل مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی، استانداردها، فرآیندهای تولید، مدیریت و … بوده و به عبارت دیگر مستلزم کارا بودن سیستم مدیریت کیفیت جوش می باشد.

آنچه در این دوره آموزشی به آن پرداخ ته خواهد شد سه حلقه از زنجیره سیستم مدیریت کیفیت جوش است که عبارتند از چگونگی تنظیم و بررسی مدارك است:

  • دستورالعمل جوشکاری Welding Procedure Specification که کوتاه شده آن WPS نامیده می شود
  • گزارش تائید دستورالعمل جوشکاریQualification Record Procedureیا PQR
  • تائید صلاحیت جوشکار Welder Performance Qualification که مخففآنWPQ خوانده می شود

به همین دلیل نیز این دوره برASME Sec. IXدر کشور ما تهیه مدارك جوشکاری در پروژه های صنعتی در بیشتر موارد بر اساس اساس ویژگیها و شرایط این کد طراحی گردیده است اما برای روشنتر شدن موضوع و یا انجام مقایسه، در برخی موارد به استانداردهای مشابه مانند AWS D1.1نیز اشاره گردیده است.

مقدمه

با توجه به نیازمندیهای صنعتی دنیای امروز، لازم است تمامی عملیات صنعتی و از آن جمله فعالیتهای مرتبط با ج وشکاری بر اساس رویه های تدوین شده ای انجام گردند . بر این اساس لازم است برای انجام هر کاری دستورالعمل اجرایی تهیه شود و پس از آن با انجام آزمایشهایی قابلیت اجرایی دستورالعمل و توانایی تحقق خواسته ها به اثبات برسد.

یک دستورالعمل نوشته شده است که مسیر را برای جوشکار در اجرای جوشکاری بر اساس کد یا استاندارد مورد نظر مشخص می کند. پس از تهیهWPS جوش ایجاد شده مطابق با مشخصات جوش طراحی شده خواهد بود. باید این مطلب ارزیابی شود که آیا با انجام جوشکاری بر اساس اینWPS بهPQRبه بوته آزمایش گذاشته شود و این کار توسط تهیه مدركWPSبه عبارت دیگر آیا می تواند اهداف مورد نظر ر ا برآورده سازد؟ از این روی باید یا نمونه آزمون نیز گفته می شود با ویژگیهای ذکر شده در کد یا استاندارد مورد نظرtest couponبه آن test plateانجام می رسد. برای این کار تهیه(specimen)آماده شده و برای انجام آزمونهای لازم به آزمایشگاه فرستاده می شود. آزمایشگاه از نمونه ارسالی نمونه های کوچکتری به نام آزمونه کرده و مورد آزمایش قرار می دهد . آزمونهای لازم و نیز معیارهای پذیرش نتایج آزمون، در کد یا استاندارد مورد استفاده مشخص شده اند . اگر معیارهای قابلیت اجرا پیدا می کند . ناگفته پیداست کهWPSرا تصویب شده تلقی کرد و آنWPSکیفی و کمی استاندارد یا کد مورد نظر برآورده شوند، می توان تنها خصوصیات جوش را تضمین می کند و نه مهارت جوشکار یا اپراتور جوشکاری را. آشکار است که برای انجام جوشکاری لازم اس ت ازWPSتصویب فردی که صلاحیت انجام این کار را داشته باشد استفاده گردد . بنابراین باید جوشکار، تایید صلاحیت گردد. فرآیند تائید صلاحیت جوشکار که به کار او اعتبار موسوم است . چگونگی تایید صلاحی ت جوشکار درWPQنام دارد که به طور اختصاری بهWelder Performance Qualification می بخشد.

استانداردها و کدهای مورد استفاده اصولا استانداردها و کدهای زیادی به مبحث چگونگی و فرمت مدارك مورد نیاز برای دستورالعمل جوشکاری و گزارش تائید آن و نیز چگونگی تائید صلاحیت جوشکاران پرداخته اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

ASME Sec.IX (Boiler and Pressure Vessel Code)

ASME B31.1(Power Piping)

ASME B31.3 (Process Piping)

AWS D1.1 (Structural Welding Code-Steel)

API 650 (Welded Steel Tanks for Oil Storage)

API 1104 (Welding of Pipelines and Related Facilities)

EN 288 (Specification and Approval of Procedures for Welding Metallic Materials)

خواهد بود. به عبارت دیگر مدارك بایدWPQوPQR WPSروشن است که مفاد قرارداد مشخص کننده استاندارد یا کد مورد استفاده در تهیه مدارك بر اساس نیازهای کارفرما و بنا به تایید مشاور طرح توسط سازنده (پیمانکار) تهیه شود. لازم به تذکر است که هدف تمامی استانداردهای ذکرشده یکسان و

ایجاد اطمینان ازکیفیت جوشکاری است و تنها در پاره ای از موارد با یکدیگر تفاوت خواهند داشت اما در بحث کلان تر مدیریت کیفیت جوشکاری، به استانداردهای دیگری نیز باید توجه کرد.

نیاز به اطمینان از کیفیت سازه های جوشکاری شده، اساس گسترش بسیاری از استانداردها در این زمینه بوده است. این استانداردها در ابتد ا در ارتباط با کمیته)CEN .فرآیند جوش و خصوصیات اتصال بوده و اخیرا تمام فعالیت های مرتبط ب ا تکنولوژی جوشکاری در یک شرکت را پوشش می دهند که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود را منتشرENاستانداردهای اروپایی)در سال 1994 اولین ویرایش استاندارد 729 ENکرد. از آن زمان به بعد بر ای شرکتهای سازنده استفاده کننده از جوشکاری که بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت کرده اند ، گواهینامه منتشر کردISOرا با شماره 3834ENسازمان استانداردسازی جهانی) استاندارد معادل 729) ISO،729صادرگردیده است. همچنین در همان سال ENفدراسیون جوشکاری اروپا) نیز سیستمی برای پشتیبانی شرکتها در استقرار 729) EWF .که در حال حاضر ویرایش 2005 این استاندارد جاری است ASMEدستورالعمل جوشکاری،گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار بر اساس کد تنظیم شده است. استاندارد عمومی تعیین کیفیت جوش قبل ازISO ENایجاد کرده است که این سیستم هم اکنون برای برآورده سازی الزامات 3834 بوده است. BSدر انگلستان 4870 ،EN 729 این مهم در سطح جهانی در شرکت ها و موسساتی که جوشکاری از فرآیندهای اصلی تولید محصولات آنهاست ، با استقرار نظام کیفی بر اساس به عنوان زیربنای مدیریت در ارتقای کیفیت در صنعت جوش صورت می پذیرد. امروزه خواسته های کیفیتی جوشEN 729/ISOاستانداردهای 3834 باید بر اساس این دو استاندارد تنظیم گردد.

جزوه بسیار کاربردی ساپورت در پایپینگ دسته صنایع نفت و گاز

جزوه بسیار کاربردی ساپورت در پایپینگ در این جزوه 59 صفحه ای تمام اطاعات مربوط به ساپورت و ساپورت گذاری در پایپینگ هم به صورت علمی و هم تجربی مورد ‏بحث قرار گرفته است خواننده پس از مطالعه این جزوه با مباحث و آیتم های زیر آشنا خواهد گردید‏

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 8.38 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

در این جزوه 59 صفحه ای تمام اطاعات مربوط به ساپورت و ساپورت گذاری در پایپینگ هم به صورت علمی و هم تجربی مورد ‏بحث قرار گرفته است خواننده پس از مطالعه این جزوه با مباحث و آیتم های زیر آشنا خواهد گردید‏

ساپورت

دامی ساپورت

Line list

Stress

Support material

PMS

Rating

Isometric

Piping layout

P&ID

Structure

Control valve

Weight support

Resting support

تکیه گاه وزنی

Shoe

Clamp

Stopper

Pad

Isolator

Standard support

MTO

Support list

Saddle

Turnnion

Dummy leg

ساپورت گذاری

Turn buckle

Rod

Spring support

Hanger

Adjustable

Tie rod

Teflon

Roll shoe

فواصل ساپورت

Lift off

Test

Flexible

Span

Rigid

Anchor

Limit stop

Axial

U bolt

مهار کننده دینامیکی

Shock absorber

Stress analysis

Load

Critical line

Optimization

Equipment

Critical job list

Pipe rack

Utility

Expansion loop

آشنایی با دانش پایپینگ دسته صنایع نفت و گاز

لوله كشی در زمینه های مختلف صنعتی كاربرد دارد مثلا در كارخانه هایی كه برای تامین و راه اندازی یك فرایند شیمیایی خاص مثل تصفیه خانه ها، پالایشگاهها و می باشند كه بصورت اختصار Process Plant نامیده می شود و یا در زمینه های دیگر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 639 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

لوله كشی فرایندی جهت انتقال سیالات بین واحدهای ذخیره و واحدهای فرایندی و دیگر واحدها استفاده می شود. لوله كشی سرویس، جهت انتقال بخار، هوا، آب و غیره جهت فراهم آوردن امكانات جهت انجام فرایند به نحو مطلوب استفاده می شود . به لوله كشی سرویس ذكر شده اصطلاح Utility Pipingمی گویند. جزوه حاضر سعی در آشنا کردن مهندسین با اصول اولیه و استانداردهای رایج در مهندسی پایپینگ دارد.

موضوعات مطرح شده در جزوه:

تجهیزات مورد نیاز لوله کشی

لوله

روش های اتصال لوله

اتصالات

Elbow

Tee

Cross

Reducer

Swage Nipple

Coupling

Union

Bushing

Olet

Latrolet

Flange

Gasket

Bolt & Nut

ساپورت

هنگر

انکر

گاید

Shoe

Saddle

نقشه و مدارک مورد نیاز در پایپینگ

Plot Plan

BFD

PFD

P & ID

Isometric

Line List

Equipment List

PMS

ساپورت

نحوه ارتباط Piping کار با دیگر افراد در پروژه

جدول استاندارد ها

آشنایی با مراحل و فرمت تست پکیج در پایپینگ دسته صنایع نفت و گاز

آشنایی با مراحل و فرمت تست پکیج در پایپینگ

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 3.72 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تست پیکیج همانطور که نامش پیداست مربوط به فرایند آزمایش می باشد. در هر پروژه پایپینگ به منظور اطمینان از عملکرد مناسب سیستم تحت فشار پس از مراحل نصب، قفل کردن هرخط یا سرویس و NDT، پیمانکار اقدام به انجام تست می نماید. در یک دید عمومی انجام تست به دو صورت هیدرواستاتیک و یا پنوماتیک انجام می شود. اصولا در نقشه های ایزومتریک و یا دستورالعمل های پروژه وسیله یا medium تست مشخص شده که عموما آب و یا گاز می باشد. در غیر اینصورت استاندارد بالاتر ASME یا API و یا … حاکم می باشند. به طور کلی در فشارهای بالا تست پنوماتیک به دلیل انرژی ذخیره بالا و احتمال پارگی، شکست و … توصیه نمی شود. مراحل تست هم به صورت خلاصه شامل تمیزکاری ( با هوا، آب یا …) تحت فشار بردن خط یا سرویس، باقی ماندن تحت فشار در زمان مشخص می باشد. تست در صورت عدم مشاهده افت فشار و یا عدم نشتی قابل پذیرش توسط ناظر می باشد. پس از انجام تست نیز مراحل فلاشینگ و خشک کردن خط می باشد.

قبل از تست مهندس ناظر خطوط را از نظر نصب مطابق نقشه و دستوالعمل ها (لاین چک) بازدید می نماید. در صورت وجود هر کار گرم ( جوش و یا عملیات حرارتی) برای خط پانچ A در نظر گرفته می شود. پیمانکار موظف است قبل از زیر تست بردن خط تمام پانچ های A را برطرف نماید. سایر پانچ ها که در اولویت های دوم و سوم هستند و به B و C (مربوط به قبل از راه اندازی) و … معروف هستند، بعد از انجام تست نیز قابل رفع می باشند.
برخی نکات:
تمام تجهیزات حساس به فشار مثل ابزارهای کنترلی، مثل کنترل ولوها، اوریفیس پلیت ها و یا فیلترها و … باید نسبت به فشار ایزوله باشند و تحت فشار قرار نگیرند.
تمام ساپورتها باید نصب شده باشند زیرا ممکن است خط در اثر وزن خود و آب اسیب جدی ببیند.
NDT خطوط باید 100% انجام شده باشد.
خطوط اگزاست یا درینی که در زمان عملکرد خود تحت فشار قرار نمی گیرند با تایید ناظر می توانند به صورت چشمی تست شودند ( بدون قرار گرفتن تحت فشار).
پس از انجام تست ها و نصب سایر ابزار کنترلی و … در مرحله پیش راه اندازی که بهReinstatement معروف است سایر پانچ ها رفع می شوند و خط آماده بهره برداری می شود.
اما خود تست پکیج یک مستند یا document است که توسط پیمانکار تهیه و ناظر آن را از نظر فرمت و … تایید می نماید. این سند شامل تمام اطلاعات خطاز جمله: لاین لیست، نقشه های ایزومتریک، P&ID، هیستوری فیت آپ و جوش، نتایج NDT، ساپورت لیست، پانچ لیست، رلیز نت و گواهی کالیبره گیج ها و … می باشد.
برای آگاهی بیشتر از محتوی آن و همچنین آشنایی با فرمت کلی این سند، فایل های نمونه زیر را دانلود نمایید:

جزوه سرجوش گذاری دسته صنایع نفت و گاز

جزوه سرجوش گذاری

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 732 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

سرجوش گذاری یا Spool Generation یکی از مباحث کلیدی دفتر فنی پایپینگ در پروژه ها می باشد.

در این مقاله، به سرجوش گذاری آیزومتریکهای پایپینگ می پردازیم که بی شک یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات مرتبط با کار گروههای اجرا است. شایان ذکر است که سرجوش گذاری آیزومتریک های پایپینگ به طور معمول توسط نرم افزار Spoolgen و یا ماژول Spooler نرم افزار PDMS انجام می گیرد. اما به تجربه دریافته ام که خروجی این نرم افزارها نیز بدون بررسی و ویرایش افراد ماهر عملاً قابل استفاده نخواهد بود.
به همت : مسعود آج وند

نمونه جوینت هیستوری پایپینگ دسته صنایع نفت و گاز

جوینت هیستوری یک فایل اکسل یا اکسس است که حاوی تمامی اطلاعات یک سیستم پایپینگ می باشد بعد از سرجوش گذاری جوینت های هر نقشه ایزومتریک در دفتر فنی، هر اتصال جوشی، ساکتی، رزوه ای و شماره جوینت خواهد گرفت که این شماره جوینتها بر اساس نقشه متناظر خود در یک اسپردشیت اکسل یا اکسس یا هر نرم افزار دارای اسپردشیت ثبت می شود

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

جوینت هیستوری (joint history) چیست؟
تاریخ 1395/4/15| توسط piping | نسخه قابل چاپ | بازدید 420
جوینت هیستوری یک فایل اکسل یا اکسس است که حاوی تمامی اطلاعات یک سیستم پایپینگ می باشد. بعد از سرجوش گذاری جوینت های هر نقشه ایزومتریک در دفتر فنی، هر اتصال جوشی، ساکتی، رزوه ای و … شماره جوینت خواهد گرفت که این شماره جوینتها بر اساس نقشه متناظر خود در یک اسپردشیت اکسل یا اکسس یا هر نرم افزار دارای اسپردشیت ثبت می شود.
اطلاعاتی که برای هر جوینت لیست می شوند عموما شامل:
1- ID
2- Test packge
3- Line No
4- Sheet
5- Joint
6- ERICTION
7- Material
8- Weld Type
9- SIZE
10- Shop-Field
11- Spool ID
12- ReportFitup
13- FitUp Date
14- Fit-Up Result
15- Report Weld
16- WELD RESULT
17- weld date
18- SCH
19- WELDER 1
20- WELDER 2
21- Status
22- Rev
23- AREA SECTION
24- NDT%
25- REPORT NDT
26- RESULT
27- RT NO
28- DEFECT
29- SPOOL ERECTION REPORT
30- SPOOL ERECTION DATE
31- PT1
32- PT2
33- HOLD
34- WPS
35- TP
36- TEST PRESSURE
37-Remark
می باشند.
با توجه به موارد اشاره شده در بالا احتمالا متوجه شدید که تمام اطلاعات لازم برای هر جوینت از شماره آن، شماره نقشه، تاریخ فیت آپ و جوش، نام جوشکار، تست، تست پکیج و سایر اطلاعات قابل ثبت و رهگیری می باشند.
اما کاربرد این فایل چیست؟
به راحتی می توان گفت تمام مراحل انجام کار در یک پروژه پایپینگ از قبیل عقد قرارداد، سیستم گزارش دهی، درصد پیشرفت، ارائه صورت وضعیت مالی و تحویل نهایی بر اساس اطلاعات همین فایل انجام می پذیرد.
یک نمونه از فایل جوینت هیستروی برای اطلاعات شما در سایت آورده شده است.

جوینت هیستوری (joint history) چیست؟

جوینت هیستوری یک فایل اکسل یا اکسس است که حاوی تمامی اطلاعات یک سیستم پایپینگ می باشد. بعد از سرجوش گذاری جوینت های هر نقشه ایزومتریک در دفتر فنی، هر اتصال جوشی، ساکتی، رزوه ای و … شماره جوینت خواهد گرفت که این شماره جوینتها بر اساس نقشه متناظر خود در یک اسپردشیت اکسل یا اکسس یا هر نرم افزار دارای اسپردشیت ثبت می شود.

اطلاعاتی که برای هر جوینت لیست می شوند عموما شامل:

1- ID

2- Test packge

3- Line No

4- Sheet

5- Joint

6- ERICTION

7- Material

8- Weld Type

9- SIZE

10- Shop-Field

11- Spool ID

12- ReportFitup

13- FitUp Date

14- Fit-Up Result

15- Report Weld

16- WELD RESULT

17- weld date

18- SCH

19- WELDER 1

20- WELDER 2

21- Status

22- Rev

23- AREA SECTION

24- NDT%

25- REPORT NDT

26- RESULT

27- RT NO

28- DEFECT

29- SPOOL ERECTION REPORT

30- SPOOL ERECTION DATE

31- PT1

32- PT2

33- HOLD

34- WPS

35- TP

36- TEST PRESSURE

37-Remark

می باشند.

با توجه به موارد اشاره شده در بالا احتمالا متوجه شدید که تمام اطلاعات لازم برای هر جوینت از شماره آن، شماره نقشه، تاریخ فیت آپ و جوش، نام جوشکار، تست، تست پکیج و سایر اطلاعات قابل ثبت و رهگیری می باشند.

اما کاربرد این فایل چیست؟

به راحتی می توان گفت تمام مراحل انجام کار در یک پروژه پایپینگ از قبیل عقد قرارداد، سیستم گزارش دهی، درصد پیشرفت، ارائه صورت وضعیت مالی و تحویل نهایی بر اساس اطلاعات همین فایل انجام می پذیرد.

پاورپوینت بررسی هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی دسته صنایع نفت و گاز

پاورپوینت هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 385 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی:

حذف گازهای اسیدی موجود برای ممانعت از خوردگی و جلوگیری از مسمومیت كاتالیزورهای صنایع شیمیایی

تنظیم نقطه شبنم برای جلوگیری از ایجاد پدیده هیدرات

كنترل ارزش حرارتی گاز

برآورده نمودن نیازهای خاص مورد نظر مشتریان

آلاینده های گاز طبیعی :

دی اكسید كربن:خوردگی،كاهش ارزش حرارتی،اثرات مخرب زیست محیطی،انسداد خطوط خصوصا در صورت فشرده سازی

سولفید هیدروژن:خوردگی،اثرات كشندگی شدید üسولفید كربونیل:مسموم كننده كاتالیست،افزایش تركیب گوگردی گاز üمركاپتانها:خوردگی

دی سولفید كربن:مسموم كننده كاتالیست مراكس و حلال ها üدی سولفید دی آلكیل :در برابر حرارت پایدار نیست و به سولفید هیدروژن و تركیب آلفینی تجزیه می شود.

نیتروژن:كاهش ارزش حرارتی

پاورپوینت بررسی انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی دسته صنایع نفت و گاز

پاورپوینت بررسی انواع مخازن زیر زمینی و نمودار های فازی در 54 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 2.464 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودار های فازی در 54 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست کلی مطالب

مقدمه

مفاهیم اولیه

تعریف انواع مخازن با توجه به نمودار های فازی

محتویات مخازن

برداشت نفت از مخازن

محاسبه ی ظرفیت مخازن هیدروکربنی و تولید آن

مخازن نفتی غیر اشباع

مخازن نفتی اشباع

مخازن نفت فرار

تزریق به مخازن

دیگر محتویات مخازن

منابع

مقدمه

Pتوده های نفت و گاز در داخل تله های زیر زمینی ای یافت می شوند که به واسطه ی خصوصیات ساختاری یا چینه ای شکل گرفته اند . Pدر شرایط اولیه ی مخزن ،سیالات هیدروکربنی به حالت تک فاز یا دو فازند . حالت تک فاز ممکن است فاز مایع باشد که تمام گاز موجود در نفت حل شده است. Pانواع ذخایر هیدروکربنی:

گاز آزاد یا گازهمراه،گاز محلول،نفت موجود در منطقه ی نفتی،مایعات گاز طبیعی

تبدیل یك نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یك نیروگاه تولید انرژی گازسوز دسته صنایع نفت و گاز

فیلتر تصفیه،واحداندازه گیری دبی،ایستگاه تقلیل فشار،واحد اندازه گیری برای هر بویلر،سیستم سوخت گازهای مضر،مسیریابی و نصب خطوط لوله گاز

دسته بندی: صنایع نفت و گاز

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 83

حجم فایل: 108 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

1-هدف و دیدگاه كلی

1-1- مقدمه

با گذشت زمان و پیشرفت تكنولوژی در زمینه نفت و گاز هر روز شاهد هستیم كه سیستم های قدیمی كه با انواع سوخت فسیلی سنگین مانند مازوت و نفت و گاز كار می كردند دچار تغییر و دگرگونی می شوند. ا مروزه به دلیل مسائل و مشكلات زیست محیطی و آلودگی ناشی از سوخت اینگونه سوخت های فسیلی، پائین بودن راندمان حرارتی، عمر كم تجهیزاتی كه در ارتباط با این سوختها هستند و غیر اقتصادی بودن آنها دیده می شود كه صاحبان صنایع به فكر جایگزینی این منابع با گروه دیگری از سوخت ها هستند یكی از بهترین جایگزین ها گاز طبیعی است كه هم ارزان و در دسترس بوده و علاوه بر آن آلودگی بسیار كمی برای محیط بوجود می آورد.

در ادامه در طی این طراحی هدف تبدیل یك نیروگاه تولید انرژی مازوت سوز به یك نیروگاه تولید انرژی گازسوز می باشد بدیهی است كه این نیروگاه در سیكل رانكین كار می كند بنابراین كافی است سیستم تولید انرژی نیروگاه از حالت مازوت سوز به گاز سوز تبدیل شود. این عملیات از خط انتقال سراسری گاز شروع شده و تا مشعل های مربوطه به هر دیگ بخار ادامه دارد.

بدلیل اهمیت طرح و استراتژیك بودن فعالیت یك نیروگاه هیچگاه نباید نیروگاه بر اثر قطع جریان گاز دچار خاموشی شود به همین دلیل طراحی باید به گونه‌ای باشد كه هر گونه استرس ناشی از وزن و تنش های حرارتی كه ممكن است در هنگام نصب تجهیزات و در زمان عملكرد سیستم بروز كند را تحمل نموده و علاوه بر آن هر گونه دبی ناگهانی و فشار تناوبی را كه حداكثر آنها كمتر از شرایط تست است را تحمل كند.

با توجه به مطالب فوق باید برای تعمیرات و نگهداری سیستم مربوطه اقدام لازم را بعمل آورد. این مطلب بیانگر آن است كه در دسترس بودن تجهیزات و سایر اجزا كه نیاز به تعمیر و نگهدرای و تعویض دارند از اهمیت خاصی برخوردار است این دسترسی شامل دسترسی اپراتور به تجهیزات، دسترسی ماشین آلات حمل و نقل برای تجهیزات سنگین می باشد كه باید جاده های مورد نظر به طور كامل در نظر گرفته شود.

برای عملكرد بهینه سیستم و كنترل مناسب نیازمند یك سری تجهیزات ابزار دقیق هستیم كه در ادامه به طور مفصل در بخش های جداگانه به هر یك از موارد فوق خواهیم پرداخت.

2-1-منابع و استانداردها

تمامی مراحل طراحی و ساخت و نصب تجهیزات بر طبق استانداردهای زیر صورت گرفته است. در مورد استانداردهای زیر استفاده از آخرین ویراش ضروری است.

  • ASME:

Sec. VIII Div. I: Unfired pressure vessels/ safety valve sizing

Sec. IX: Welding and brazing qualifications

  • ANSI:

B 20.1: Piping threads

B 16.5: Steel pipe flanges and flanged fittings

B 16.104: Control valve seat

B 6.16.11: Forged steel fittings socket welding and threads

B 16.37: Control valve Hydrostatic testing

B 6.16.20: Ring joint gasket and grooves for steel flanges

B 16.10: Dimensions of valve

B 18.2.1 and B.18.2.2: Bolting

B 31.8: Gas transmission and distribution piping system

B 31.3: Pressure piping / Welding.

B 16.34: Valveclass/bore

B 16.9: Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings.

AISC: American Institute of Steel Construction 8th edition

  1. I.G.C Specification: No. SAI-M-03 Rev.1

API RP 521: Guide for pressure-Relieving and Depressurizing System.

ASCE 7-93:Building Code Requirements fo MinimumDesign Loads in Building and other Structures.

API: RP-551 ~555 for Instrument & Control systems & 520 for safety valve sizing.

IEEE: 802.3 (TCP/ IP) for Ethernet

ISA: S18.1 (Annunciator / sequence) for alarm system

S 75.01 For control valve sizing

S 75.02 For control valve capacity test

S 75.03 For dimensions of valves

S 75.04 For dimensions of flange valves

S 5.1 For Conventional instrument symbols

S 5.3 For DCS symbols

S 61.1 & S61.2 For process computers

RP 60.8 Electrical guide for control center

MATERIAL

ASTM:

NAMUR: Proximity SW. / Solenoid valve connection

SO-5167 : Differential pressure & DP type flow measurement

BS: 1042: Differential pressure sizing

5308: Safe installation of instrumentation cables

IEC: 61168: PLC/ ESD

61131: PLC/ ESD

61508: Instrumented safety

Explosion Protection

60548: Thermo couple

60751: RTD

  1. 337.1: Switch contact rat ivy

60079: Electrical installation & wiring

61131: Logic Diagram

2-اطلاعات فنی

1-2-شرایط محیط :

– دما : حداكثر – حداقل- متوسط (Cْ)55/-10/20

-رطوبت نسبی: حداكثر – متوسط 100%- 69%

-كد زلزله : (براساس كد french) 1 2

-ارتفاع از سطح دریا: نیروگاه در ارتفاعی هم سطح با دریاست

-سرعت باد حداكثر- حداقل 31-2 (M/S)

2-2- اطلاعات مربوط به خط لوله انتقال گاز از خط لوله سراسری به داخل نیروگاه

-دبی حجمی 824/0 Nm3/hr

-فشار عملكرد 8-10 barg

-فشار طراحی 16 barg

– طول تقریبی 600 M

-تركیبات گاز طریعی و شرایط آن به شرح زیر است:

MOL %

N2

6.2

CO2

0.34

O2

0.10

C1

91.27

C2

1.26

C3

0.33

iC4

0.07

nC4

0.11

iC5

0.05

nC5

0.04

C6

0.11

C7

0.07

C8

0.03

C9

0.01

C10

0.01

3-توضیحات فنی

1-3-ورودی سیستم

همانطور كه گفته شد گاز مورد نیاز از خط لوله سراسری گاز تأمین می شود پس از انشعاب از خط لوله سراسری، گاز وارد سیستم سوخت نیروگاه می شود. برای جداسازی سیستم از خط لوله یك شیر اصلی كه وظیفه قطع و وصل جریان گاز را به عهده دارد تعبیه شده است. این شیر به طور خودكار به وسیله سیگنالهایی كه دربافت می كند عمل می كند. هر گاه فشار گاز در سیستم بیش از حد بالا یا پائین برود این شیر بطور خودكار قطع می شود در ضمن هر گاه دمای مشعل های دیگ های بخار بسیار بالا رود این شیر به طور خودكار بسته می‌شود.

پس می توان گفت سیگنالهای مورد نیاز از سوی بویلرها و كنترلهای موجود در سیستم تأمین می شود. در ادامه در مبحث كنترل به چگونگی تولید این سیگنالها می پردازیم.

همانطور كه كاملاً مشخص است ممكن است این شیر نیاز به تعمیر و تعویض داشته باشد بنابراین باید یك خط Bay pass برای آن در نظر گرفت.

سایز خط ورودی 20 اینچ در نظر گرفته شده است و حداكثر سرعت سیال داخل آن 20 متر بر ثانیه است مشخصات مكانیكی لوله بر اساس ASMEB31.3 و ضخامت جداره برابر با 12.7mm و حداكثر خوردگی ناشی از فرسایش برابر با 3mm ، در فشار طراحی 16barg در نظر گرفته شده است.

به دلیل بزرگ بودن سایز خط لوله و شیرهای موجود شیر اصلی به وسیله موتور الكتریكی باز و بسته می شود كه این موتور به وسیله سیگنال دریافتی كار می‌كند.

برای خروج گاز باقیمانده در لوله ها به هنگام تعمیر و نگهداری از یك خط 2 اینچ كه حاوی نیتروژن است استفاده می شود. بعد از خروج گاز از شیر اصلی مسیر به دو خط مساوی 20 اینچ تقسیم شده و بسوی فیلترهای تصفیه گاز می رود قبل از ورود به فیلترها دو شیر اصلی از نوع Ball valve در مسیر تعبیه شده است كه برای جداسازی فیلترها از سیستم به منظور تعمیر و تعویض بكار می رود.

  • به نقشه های زیر رجوع شود.

1- FSP- PR- 1001

2-FSP- PR- 2001

  • جهت مشاهده اطلاعات طراحی به ضمیمه 1 كه شامل گزارش اطلاعات و پردازش آنها كه به وسیله نرم افزار hycyc مدل شده است توجه فرمائید.

این نرم افزار كه اساس طراحی تمام پالایشگاه ها و سیستم های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی است با مدل كردن واقعی طرح كلیه اطلاعات از قبیل اندازه خط لوله، فشار، ده، سرعت، تبادل انرژی، و …. را در اختیار ما قرار می دهد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- هدف و دیدگاه كلی……………… 1

2- اطلاعات فنی……………………. 6

3- توضیحات فنی…………………… 9

1-3- ورودی سیستم………………… 9

2-3- فیلتر تصفیه…………………. 11

3-3- واحداندازه گیری دبی………….. 14

4-3- ایستگاه تقلیل فشار………….. 20

5-3- واحد اندازه گیری برای هر بویلر… 22

6-3- سیستم سوخت گازهای مضر……….. 23

7-3- فلسفه كنترل…………………. 24

8-3- مسیریابی و نصب خطوط لوله گاز….. 25

4- فیلترهای تصفیه گاز…………….. 41

83 صفحه فایل Word