خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

نمونه فرم استخدامی دسته فرم و مستندات

این فرم به شما کمک میکند تا هنگام استخدام افراد مشخصات کامل فردی رزومه وتخصص ویا کلیه اطلاعاتیکه لازم است داشته باشید را شامل میشود دسته بندی: فرم و مستندات فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: این فرم به شما کمک …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

فرم ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی پرسشنامه دسته فرم و مستندات

فرم ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی پرسشنامه دسته بندی: فرم و مستندات فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فرم ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی پرسشنامه

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده دسته فرم و مستندات

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیاجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 45 حجم فایل 77 کیلو بایت پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه نامه اداری دسته فرم و مستندات

دانلود نمونه نامه اداری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل doc تعداد صفحات 1 حجم فایل 4 کیلو بایت *نمونه نامه اداری*   :طرح نمونه نامه اداری

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب دسته فرم و مستندات

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 11 کیلو بایت فایل شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب شامل 3 صفحه می باشد.  

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب دسته فرم و مستندات

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 52 حجم فایل 77 کیلو بایت فایل شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب شامل 52 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دسته فرم و مستندات

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 21 حجم فایل 34 کیلو بایت فایل شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی شامل 21 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد خرید کالا دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد خرید کالا دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 10 حجم فایل 25 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد خرید کالا شامل 10 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه بیمه نامه آتش سوزی دسته فرم و مستندات

نمونه بیمه نامه آتش سوزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 11 کیلو بایت فایل نمونه بیمه نامه آتش سوزی شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط دسته فرم و مستندات

نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه سوگند نامه كنسولگری دسته فرم و مستندات

نمونه سوگند نامه كنسولگری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه سوگند نامه كنسولگری شامل 3 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت دسته فرم و مستندات

نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 8 حجم فایل 16 کیلو بایت فایل نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت شامل 8 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه دسته فرم و مستندات

نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و صنایع غذایی ، آرایشی وبهداشتی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 15 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب دسته فرم و مستندات

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 12 کیلو بایت فایل شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دسته فرم و مستندات

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 11 کیلو بایت فایل شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اسکلت فلزی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اسکلت فلزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 7 حجم فایل 17 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اسکلت فلزی شامل 7 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 20 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اقاله دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اقاله دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 8 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اقاله شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد آسفالت دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد آسفالت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 14 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد آسفالت شامل 6 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد بتن ریزی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد بتن ریزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 15 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد بتن ریزی شامل 6 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد تابلو برق دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد تابلو برق دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 15 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد تابلو برق شامل 6 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد تأسیسات برقی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد تأسیسات برقی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 10 حجم فایل 20 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد تأسیسات برقی شامل 10 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره خودرو دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره خودرو دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو شامل 3 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 14 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 شامل 6 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 13 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری دسته فرم و مستندات

نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 15 کیلو بایت فایل نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری شامل 4 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 13 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان شامل 3 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 14 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه شامل 3 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 9 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی دسته فرم و مستندات

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 9 حجم فایل 24 کیلو بایت فایل نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی شامل 9 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی دسته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 7 حجم فایل 15 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی شامل 7 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قراداد فروش پالت

نمونه قراداد فروش پالت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 11 کیلو بایت فایل نمونه قراداد فروش پالت شامل 3 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 14 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 11 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد حق التدریس شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 12 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 19 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو شامل 2 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

نمونه قرارداد بازاریابی

نمونه قرارداد بازاریابی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 1 حجم فایل 10 کیلو بایت فایل نمونه قرارداد بازاریابی شامل 1 صفحه می باشد.

ادامه مطلب

مطالب تصادفی