پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن دسته ژنتیک

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن دسته بندی: ژنتیک فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 384 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: یک ویت(Beckwit) و ویدمن (wiedmann) برای اولین بار سندرمی راتوصیف کردند که شامل بزرگی زبان،( mild microcephaly) اومفالوسل ، خال شعله شمعی (nevus flammeus) …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

چشم سوم وفعال کردن آن دسته روانشناسی و علوم تربیتی

چشم سوم پلی برای رفتن به فراسوی ابعاد مکان و زمان می باشد بُعد فیزیکی ما ـ جسم ـ مقید به بُعد مکان و زمان می باشد، به این معنی که وقتی جسم ما در زمان حال است، دیگر نمی تواند هم زمان در گذشته و یا در آینده باشد …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پاورپوینت سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد دسته ژنتیک

سلول های بنیادی پرتوان القایی از تولید تا کاربرد دسته بندی: ژنتیک فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 610 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: سلول های بنیادی علاوه بر قابلیت خودنوزایی و تکثیر نامحدود قادرند یک یا چند نوع سلول تمایز یافته را به وجود آورند. سلول …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس مشخصات « پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 60 سوالی نوع فایل: …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت مشخصات « پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 7 سوالی نوع فایل: …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه پرسشنامه سلامت سازمانی، پرسشنامه ای 44 سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه ی وجدان کاری دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ی وجدان کاری دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ی وجدان کاری برای بررسی وجدان کاری از پرسشنامه استاندارد شده وجدان کاری کاستا و مک کرای (1992) استفاده شده است. این پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) این پرسشنامه را کیامرثی (1377) تهیه و اعتباریابی کرده است. پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مدادکاغذی 27 ماده …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISSSF) دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) این پرسشنامه ساخته اندلر و پارکر(1990) ،دارای دو نسخة کوتاه و بلند می …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه ی حالت فراشناختی دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ی حالت فراشناختی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ی حالت فراشناختی این پرسشنامه توسط انیل و عابدی (1996) ساخته شده و توسط نویدی (1383،به نقل از ابافت،1388) ترجمه شده است . پرسشنامه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه توانایی شناختی دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه ی توانایی شناختی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه ی توانایی شناختی نجاتی (1392) پرسش نامه توانایی های شناختی را با هدف ارزیابی هفت عامل مجزا (حافظه، توجه انتخابی و کنترل مهاری ، …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 37 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان (تولیدكننده كمربند ایمنی) در 38 صفحه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو (كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو(كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) در 86 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 52 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت تولید دارو(كنترل كیفیت و تولید محصولات،داروئی،بهداشتی) در 86 صفحه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت كامپیوتری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… تاریخچه ی محل …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت توزیع برق میناب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) در 19 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) در 19 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک در 28 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی تأسیسات فاضلاب در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 100 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت ایران خودرو (بخش ریخته گری) در 25 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) در 91 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 91 حجم فایل: 368 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی در شركت الكترونیكی هوشیار الكترونیك (تولید كننده دستگاههای الكترونیكی) در …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی دسته گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: گزارش كارآموزی برق در شركت الكتروتكنیك رازی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با طرز کار اسپیکر دسته کامپیوتر و IT

بعد از پشت سر گذاشتن یک روز پرکار و خسته کننده ، پای رایانه نشسته اید و ایمیل هایتان را چک می کنید دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با طرز کار اسپیکر بعد از …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت دسته کامپیوتر و IT

چكیده وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است كه از طریق آن می‌توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا كرد برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با شبكه‌های عصبی مصنوعی دسته کامپیوتر و IT

انسان ها از كامپیوترها باهوش ترند چرا چنین گفته می‌شود؟ درست است كه بعضی از اعمالی را كه ما به سختی انجام می دهیم یك كامپیوتر به سرعت و به راحتی انجام می دهد ،مانند جمع چندصد عدد ، اما این مطلب باعث نمی شود كه ما یك كامپیوتر را …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با شبكه های بی سیم دسته کامپیوتر و IT

مقدمه نیاز روز افزون به پویایی كارها ، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه ، پیجرها و بواسطه وجود شبكه های بی سیم امكان پذیر شده است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 46 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با شبكه …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با سوئیچ شبكه دسته کامپیوتر و IT

سوئیچ شبکه از مجموعه ای کامپیوتر ( گره ) که توسط یک محیط انتقال ( کابلی بدون کابل ) بیکدیگر متصل می گردند ، تشکیل شده است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با سوئیچ …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با رجیستری ویندوز دسته کامپیوتر و IT

شاید این مشكل برای شما پیش آمده باشد كه وقتی می خواهید از ویندوز خارج شوید، ویندوز پیغامی میدهد، مبنی بر اینكه فلان برنامه در حال اجراست و دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با UPS (منبع تغذیه بدون وقفه) دسته کامپیوتر و IT

ادامه كار با رایانه به هنگام قطع برق مطمئناً برای شما اتفاق افتاده است كه در حال كار با رایانه هستید دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با UPS(منبع تغذیه بدون وقفه) ادامه كار با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با UML دسته کامپیوتر و IT

زبان مدل سازی یكپارچه (UML) زبانی است برای مشخص سازی ، مجسم سازی ، ساخت و مستند سازی دست آوردهای سیستم های نرم افزاری و مدل سازی و دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با ISA Server 2004 دسته کامپیوتر و IT

اشاره شركت مایكروسافت نرم‌افزارهای متعددی را تحت عنوان Microsoft Server Systems در كنار سیستم‌عامل اصلی سرور خود یعنی ویندوز 2000 تا 2003 عرضه كرده كه وظیفه ارایه سرویس‌های متعددی را دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 139 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با کارت شبکه دسته کامپیوتر و IT

کارت شبکه ، یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری در زمان پیاده سازی یک شبکه کامپیوتری است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 38 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با کارت شبکه کارت شبکه ، یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با روتر دسته کامپیوتر و IT

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر ( اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور ) در عصر حاضر است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنائی با پروتكل HTTP دسته کامپیوتر و IT

در اینترنت همانند سایر شبكه های كامپیوتری از پروتكل های متعدد و با اهداف مختلف استفاده می گردد دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 73 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنائی با پروتكل HTTP در اینترنت همانند سایر شبكه های كامپیوتری از …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با پروتكل FTP دسته کامپیوتر و IT

امروزه از پروتكل های متعددی در شبكه های كامپیوتری استفاده می گردد كه صرفا تعداد اندكی از آنان به منظور انتقال داده طراحی و پیاده سازی شده اند دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP دسته کامپیوتر و IT

مبادله اطلاعات بر روی اینترنت با استفاده از پروتکل TCPIP انجام می شود دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP مبادله اطلاعات بر روی اینترنت با استفاده از پروتکل TCP/IP …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

آشنایی با پروتکل DNS دسته کامپیوتر و IT

DNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری خصوصا اینترنت است دسته بندی: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: آشنایی با پروتکل DNS از کلمات Domain Name System اقتباس …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس مشخصات « پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 66 …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سبک هویت دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سبک هویت دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سبک هویت روش نمره گذاری و تفسیر به گزینه های کاملا مخالف 1، تا حدودی مخالف 2، مطمئن نیستم 3، تا حدودی موافق 4 و …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) دسته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) مشخصات « پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی