برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دسته روانشناسی و علوم تربیتی

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 98

حجم فایل: 319 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه

1-1 مقدمه————————————

2-1 بیان مسئله ——————————-

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ———————-

4-1 اهداف تحقیق ——————————

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————-

1-5-1 اوقات فراغت —————————-

1-5-2 اوقات فراغت در لغت ———————

1-5-3 اوقات در لغت —————————

1-5-4 فراغت در لغت —————————

1-5-5 موفقیت در لغت ————————–

1-5-6 موفقیت تحصیلی ————————–

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ——–

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی —————————

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی—————————— 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ———————-

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی ———————————————

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد —–

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور ———–

1- 2-2فراغت در شهر ————————–

2- 2-2اوقات فراغت جوانان ——————-

3- 2-2تئوری فراغت ————————–

فصل سوم : چهار چوب نظری

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران——

1-1-3نظریات رایزرمن ———————–

2-1-3نظریات رایت میلز ———————

3-1-3نظریات فلوئید هاوس——————–

4-1-3نظریات اسپنسر————————-

1-2-3تئوری رفتار واتسن ——————–

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز—————-

3-2-3تئوری طبقات گرازیا ——————-

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ——

3-3فرضیات تحقیق —————————

4-3مدل تحلیلی تحقیق ———————–

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق ——————————

2-4جامعه آماری —————————-

3-4واحد تحلیل —————————–

4-4شیوه ی نمونه گیری ———————-

5-4حجم نمونه ——————————

6-4تعریف عملیاتی تحقیق ——————–

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فهرست جداول ——————————-

1-5تحلیل های تک متغیره ——————–

1-1-5 دوره تحصیلی ————————-

2-1-5 معدل کل——————————

3-1-5 وضعیت تاهل ————————–

4-1-5 رشته تحصیلی ————————-

5-1-5 شغل پدر —————————–

6-1-5 میزان تحصیلات پدر ——————–

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار—————–

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ———-

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ —

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ———

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟

2-5تحلیل های دو متغیره ——————–

1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———————————-

2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —————————————–

3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی

4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ———————————-

5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

این فعالیتها —————————–

6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها————–

7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ———————————-

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری —————————-

2-6فهرست منابع و ماخذ ———————

3-6ضمائم ———————————-

1-1مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)