خانه / بایگانی برچسب: پیوسته و عمودی

بایگانی برچسب: پیوسته و عمودی

تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق دسته فنی و مهندسی

خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حركت آنها از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه قرار گرفته تزریق یا مكش متحد یا غیر متحد بر روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است دسته بندی فنی و مهندسی …

ادامه مطلب

مطالب تصادفی